TNTT Bi-Weekly #30

January 06, 2020

HAPPY NEW YEAR!!! VDH7 NEW YEAR SPECIAL!!!

Big picture

TOWNHALL MEETING - VDH7 RAFFLES & SPONSORSHIP!!!

Big picture

Mong tất cả chúng ta đã nhận được nhiều thánh ân trong ngày Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân nhau sẽ luôn nối tiếp mỗi ngày trong cuộc sống. Phong Trào xin tri ân CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN bảo trợ các giải vé số, in ấn và gởi vé số đến các đoàn:

Thank you SPONSORS for your generous donations & support to our Coming To The Promise Land 7 National Convention:

Grand Prize ($10,000 cash) - AC Gio-An Ho & Ngockhanh Le
1st Prize ($5,000) - AC Cảnh Đặng & Trang Thanh Nguyen
2nd Prize ($2,500) - Ẩn Danh
3rd Prize ($500) - Anh Phi Võ
10 Consolation Prizes ($2,000) - Chị Hạnh Võ
Printing & Shipping Cost ($5,000) - Ẩn Danh

Vé số đã được gửi ra cho các Đoàn hôm nay và sẽ đến trước New Year. Mong các Đoàn cộng tác với Ban Tổ Chức trong chương trình vé số để giúp một phần nhỏ cho Ban Tổ Chức có phương tiện tổ chức Đại Hội Về Đất Hứa!

Official Announcement

VDH7 COMPETITIONS!!!

Amazing opportunities to share your talents with VEYM and the world!!! Join in!!!Visit VDH7 website to follow our latest news!!!

Big picture
Big picture
Big picture

THE PROMISED LAND CONVENTION 7 EARLY BIRD DISCOUNT ENDS JANUARY 15, 2020

Big picture
Register early to save money! Price goes up to $215 after January 15th and $250 after March 15th! Don't wait! Act now!Stay tuned for scholarship and fundraising opportunities.

Register early and save!!! https://vdh7.veym.net/registration

VEYM STORE CLOSED JANUARY 1st - JANUARY 5th, 2020

Big picture
Note: The VEYM Store will be closed for the New Year from now to January 5, 2020. Online orders will be processed on January 6, 2020. Have a blessed Merry Christmas and wonderful New Year!

VEYM HEROES INITIATIVE

Big picture

Have you started planning a charity project with your Chapter yet? Your Chapter could win $10,000 to sustain your effort! CASH REWARDS!!! The winning Chapter will receive 10K and the winner will be announced at #VDH7. All Chapters participating will receive awards. Project ends April 29, 2020! Please see official announcement and video, and SERVE. Please share.

VEYM Heroes Initiative 2019-2020 Announcement

VEYM Heroes Initiative Cover Page

ASSESSMENT OF STUDENT ACADEMIC PERFORMANCE (ASAP) TIMELINE

The Assessment of Student Academic Performance (ASAP) timeline is here! After piloting the ASAP Benchmark for the first two years, we are proudly entering the 3rd year of its implementation. With a growing need to better understanding our curriculum and progress, the ASAP Benchmark 2019-2020 will kick off in March 2020. All materials will be distributed electronically to the League of Chapters in accordance to the organizational methods of communication. Please contact us via email should you have any questions. We look forward to your participation in this year’s assessment.
Big picture

TRAINING CAMPS 2020

  • CI 0250; Phêrô 15; Mar 12-15, 2020; Kerens, TX | LDBD| SMT Bạch Thanh Trang; SMP Nguyễn Đức Tiến; POC BTC Tr. Chi, chi.h.vu@veym.net; TU Rev. Lê Thu
  • CI 0253 | Về Đất Hứa | Feb 22, Mar 13-15, 2020 | Arcadia, CA | LDRK | SMT Đào Văn Đức | SMP Phạm Mạnh Cương | BTC POC Tr. Cecilia Mai at Cecilia.Mai@veym.net | CTU Pham Doan.
  • TT0072 | Samaritano 72 | Apr 17-19, 2020 | San Diego, CA | LDSD | SMT Đào Văn Đức | SMP Rosa Vũ Khánh Trang | BTC POC Tr. Phát Nguyễn, phat.t.nguyen@veym.net | TU Rev. Đỗ Ming Quang.
  • CI 0254 | Đồng Tiến 11 | Apr 17-19, 2020 | San Diego, CA | LDSD | SMT Đào Đức Khánh | SMP Lưu Bích Như | BTC POC Tr. Phát Nguyễn, phat.t.nguyen@veym.net | TU Rev. Do Minh Quang
  • CI 0251; Damas 23; June 4-7, 2020; Goshen, MA; LDPH; SMT Theodore Phạm Thiên Anh; SMP Lam-My Hoang Ho Jimmy; BTC POC Tr. Sam Trần samantha.tran@veym.net; TU Rev. Thi Pham, SCJ
  • 2T 0033; Damas 24; June 4-7, 2020; Goshen, MA; LDPH; SMT Theodore Phạm Thiên Anh; SMP Hoang Cong Quoc Huy; BTC POC Tr. Sam Trần samantha.tran@veym.net; TU Rev. Thi Pham, SCJ
  • CI 0252 | Xuất Hành 31 | Jul 30-Aug 2, 2020 | Rosemead, CA | LDNS | SMT Nguyễn Hoàng James | SMP1 Nguyễn Minh Tùng; SMP2 Vũ Khánh John | BTC POC Tr. Jimmy Lam-My, jimmy.lammy@gmail.com | TU Rev. Trần Thượng

CONGRATULATIONS!!!!

PROMOTION CONGRATS

Cấp 3

Anna Maria Theresa Nguyễn Thi Trami, Đoàn Thánh Tâm, LD Inhaxio
Savio Phạm Van Kevin, Đoàn Thánh Tâm, LD Inhaxio

HLV SC

Please join us in praying for and congratulating our newest Youth Leader Trainer, Level I (Huấn Luyện Viên Sơ Cấp), Tr. Anna Nguyễn Ái-Thy Nancy, Đoàn Thánh Tâm, Liên Đoàn Inhaxiô Loyola. May the Holy Spirit give her wisdom and courage to be an instrument of God's love.

PRAYER CORNER

  • BCHTU mời gọi các thành viên cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Baotixita, là thân phụ của Trưởng Tường và Nga, Đoàn Kitô Vua Houston, LĐ Biển Đức. Tr. Tường đã từng phục vụ cho LĐĐMMC trong vai trò Liên Đoàn Trưởng và Miền Nam trong nhiều chức vụ khác nhau. Anh cũng đã giúp layout tấm vé số đầu tiên PT thực hiện chương trình gây quỹ cho ĐHVĐH4 năm 2004. Anh cũng đã giúp cho nhiều chương trình khác của Phong Trào. Xin hiệp ý với gia đình anh để cầu nguyện cho Bố anh, LH Gioan Baotixita được mau diện kiến dung nhan thánh Chúa trên thiên quốc.