TNTT Bi-Weekly #41

July 17, 2020

THE POPE'S JULY INTENTION

Big picture
Big picture

CONGRATULATIONS to the VDH7 RAFFLE WINNERS!!

Thanks be to God for these VDH7 raffle winners and those who supported the raffle efforts. Cảm tạ ơn Chúa.

10 Consolation Prizes

 • 207015
 • 197431 ( Long Đặng - ủng hộ cho VEYM)
 • 215222 (Kevin Ngô - Ontario)
 • 172078
 • 211208
 • 163520 (Kiều Nguyễn - Bakersfield)
 • 125536
 • 163293 (Tâm Bùi - Bakersfield)
 • 109100
 • 112086 (Mary’s Trâm Phạm - Austin)

3rd Prize

124877

2nd Prize

163519 (Kiều Nguyễn - Bakersfield)

1st Prize

140584 (Thanh Phạm - Las Vegas)

Grand Prize

105615 (Trợ Tá Liên - Washington)

Please contact us at headquarters@veym.net to claim your winning. Please snap photo of winning stub and attach with email along with name, phone number and address. Additionally, please send original ticket stub to:

VEYM

1811 E Center St

Anaheim, CA 92805

Congrats and good luck!!

IMPORTANT VDH7 ANNOUNCEMENT

Important memo from National Executive Committee regarding Coming to the Promised Land 7 (VDH7). Please read and disseminate widely.
Big picture
Big picture

LĐ. ĐAMINH SAVIÔ INSTALLATION CEREMONY

Thank you for joining us on last Saturday July 4 @ 11AM EST for mass and installation of Ban Chấp Hành Liên Đoàn Đaminh Saviô. Please join us in praying for and congratulating the new Liên Đoàn Đaminh Saviô Executive Committee members as they officially begin their 2020-2023 term. Thank you:

 • Tr. Nhung Nguyễn - Liên Đoàn Trưởng
 • Tr. Việt Phan - Liên Đoàn Phó Quản Trị
 • Tr. Đức Dương - Liên Đoàn Phó Nghiên Huấn
 • Tr. Trâm Anh - Thư Ký
 • Tr. Dan Uyên - Thủ Quỹ
 • And others for your "yes" to lead.

May you lead with love and and compassion and be true witness to servant leadership. Congrats and God bless!! A special thank you to Tr. Lap Vu for his leadership in past years.

Big picture

CONGRATULATIONS TO THE NEW UY VIEN, BAN CHAP HANH TRUNG UONG

Please join us in praying for and congratulating the newly appointed Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương for the remainder of 2018-2022 term. Thank you for your "yes" to serve.

Tr. Catherine Nguyễn Thanh Trúc , UV Truyền Thông Báo Chí

Tr. Giuse Nguyễn Trung Kiên, UV Xã Hội

Tr. Tôma Lê Quang Anh Tuấn, UV Nhân Sự

A special thank you to Tr. Nate Nguyễn , Tr. Nhung Nguyễn and Tr. Huy Hoàng in serving in these roles in the last couple years.

Big picture

VEYM LAST VIRTUAL SUNDAY MASS

Thank you Cha Tổng Tuyên Úy, quý Trưởng trong BCHTU/BNHTU and Đoàn Thánh Tâm, VA, LDDS for a beautiful last virtual mass last Sunday. Thanks be to God for everyone's presence and support. Please begin to attend mass in-person where possible and permitted. Additional online mass can be found through United States Conference of Catholic Bishops or the Vatican.

Big picture

WEEKLY GOSPEL LESSONS

Below are the links to the Weekly Gospel Lesson for upcoming weekends that the National Academic Committee has diligently put together for our youth. Please share widely to all parents, youth and chapters, and invite all parents to journey along with their youth.

Weekly Gospel Lesson links to each Division/Ngành for youth members to read the Gospel and following along in the event they do not have their hard copy Weekly Gospel Booklets.

https://veym.net/resources/weeklygospel/

WELCOME NEW VEYM IT VOLUNTEERS

Please join us in welcoming our new IT volunteers who will be supporting IT various projects.

Please join me in welcoming the following new web team members (photos attached):

Tr. Joseph Nguyen (Toma Thien, LD Joan of Arc)

Tr. Michael Tran (Nguon Song, LD John Paul II)

Tr. Philips Nguyen (Dong Hanh, LD John Paul II)

HSTT Phuc Hoang (John Paul II, LD Inhaxio) - Awaiting promotion to HT

Welcome!

VEYM FATHER'S DAY VIRTUAL CONCERT

For those who missed our virtual Father's Day Concert, please watch it here at your convenience.
Big picture
Congratulation LĐ. Nguồn Sống for a successful with their virtual Đại Hội. Praise Him!!Congratulations L.Đ. Inhaxio for the amazing virtual Concert Series. For His glory!!

Please join us in praying for and congratulating Đoàn Thánh Tâm - LĐ. Đaminh Saviô

on their 30th birthday on the occasion of the Solemnity of the most Sacred Heart of Jesus. While we're limited in the number of participants for mass, we're all connected through Christ's most Sacred Heart. May our hearts beat with compassion and love for one another and may our hearts be transformed to imitate His Most Sacred Heart. Congratulations!!

Big picture
Big picture

Nhận được tin Bác ruột của Cha Giuse Ngô Đình Thông, Phó Tổng Tuyên Uý Phong Trào, là Cụ Vincentê Phan Văn Hỷ vừa được Chúa gọi về. Trong tinh thần hiệp thông, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin thành kính phân ưu và hiệp lời cầu nguyện cùng Cha Thông & đại gia đình tăng quyến.

With faith in the risen Lord, we invite all VEYM/TNTT members to join us in prayer for one of our brothers, Vincente Trần Hiếu Vinh. May God grant him eternal happiness.

Big picture
Big picture

TRAINING CAMPS 2020

 • CI 0250; Phêrô 15; Mar 12-15, 2020; Kerens, TX | LDBD| SMT Bạch Thanh Trang; SMP Nguyễn Đức Tiến; POC BTC Tr. Chi, chi.h.vu@veym.net; TU Rev. Lê Thu. - COMPLETED
 • CI 0253 | Về Đất Hứa | Feb 22 & Mar 13-15, 2020 | Arcadia, CA | LDRK | SMT Đào Văn Đức | SMP Phạm Mạnh Cương | BTC POC Tr. Cecilia Mai at Cecilia.Mai@veym.net | CTU Pham Doan. - POSTPONED
 • TT0073 | Samaritano 73 | Apr 24-26, 2020 | Temple, GA | LDJoA | SMT Ngô Quốc Tuấn | SMP Trần Lưu Thụy Mai | BTC POC Tr. Lê Trung Quân, bombomdahlv@gmail.com | TU Rev. Don Bosco Nguyễn Trí. - POSTPONED
 • CI 0251; Damas 23; June 4-7, 2020; Goshen, MA; LDPH; SMT Theodore Phạm Thiên Anh; SMP Lam-My Hoang Ho Jimmy; BTC POC Tr. Sam Trần samantha.tran@veym.net; TU Rev. Thi Pham, SCJ. -POSTPONED
 • 2T 0033; Damas 24; June 4-7, 2020; Goshen, MA; LDPH; SMT Theodore Phạm Thiên Anh; SMP Hoang Cong Quoc Huy; BTC POC Tr. Sam Trần samantha.tran@veym.net; TU Rev. Thi Pham, SCJ. -POSTPONED
 • 2T 0034; Lửa Thiêng 53; Jun 18-21, 2020; Parris, CA; LDSN; SMT Phạm Mạnh Cương; SMP Lưu Ngọc (training); BTC POC Tr. Lê Thanh Châu at chau.le@veym.net; TU Rev. Phạm Ngọc Toàn. -POSTPONED
 • 2H 019; Lửa Thiêng 54; Jun 18-21, 2020; Parris, CA; LDSN; SMT Đào Đức Khánh; SMP Nguyễn Steven (training); BTC POC Tr. Lê Thanh Châu at chau.le@veym.net; TU Rev. Phạm Ngọc Toàn. -POSTPONED
 • 2A 234; Xuất Hành 68; Jul 9-12, 2020; Aptos, CA; LDTG; SMT Nguyễn Ngọc Linh; SMP Đoàn Charles Trí (training); BTC POC Tr. Phạm Thiên Anh at ldtg.smhl@gmail.com; TU Rev. Nguyễn Đình Truyền. -POSTPONED
 • CI 0255; Xuất Hành 67; Jul 9-12, 2020; Aptos, CA; LDTG; SMT Nguyễn Ngọc Linh; SMP Nguyễn Nhật Tân (training); BTC POC Tr. Phạm Thiên Anh at ldtg.smhl@gmail.com; TU Rev. Nguyễn Đình Truyền. -POSTPONED
 • CI 0252 | Xuất Hành 31 | Jul 30-Aug 2, 2020 | Rosemead, CA | LDNS | SMT Nguyễn Hoàng James | SMP1 Nguyễn Minh Tùng; SMP2 Vũ Khánh John | BTC POC Tr. Jimmy Lam-My, jimmy.lammy@gmail.com | TU Rev. Trần Thượng. -POSTPONED
 • Tiberia 15 - POSTPONED
 • CI 0257; Lửa Hồng 26; Sep 4-7, 2020; North Pain, OR; LDI; SMT Nguyễn Bạch Thanh Trang; SMP Lê Hùng Tâm Luke (training) & Hoàng Thanh Nam (training); BTC POC Tr. Thùy Nhã at thuynha777@gmail.com; TU Rev. Trung Pham, SJ.
 • 2T 0035; Xuất Hành 4; Sep 4-7, 2020; North Pain, OR; LDI; SMT Phạm Mạnh Cương; SMP Nguyễn Thứ (training); BTC POC Tr. Thùy Nhã at thuynha777@gmail.com; TU Rev. Trung Pham, SJ.