Tân Tuyên Úy

December 08, 2021

Kính gửi lời chào bình an và và tình yêu thương của Thiên Chúa đến quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, các Trợ Tá, các Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh.

 

Trong niềm vui mừng lễ Thánh Nicôla, con xin giới thiệu đến quý Cha và quý thành viên của Phong Trào vị Tân Tuyên Úy của Liên Đoàn Đaminh Saviô.

Xin chúc mừng Cha Tân Tuyên Úy và chào mừng Cha đến với Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Xin cám ơn cha Luyện đã đồng hành chia sẻ trách nhiệm vui buồn trong hai năm qua với Liên Đoàn Đaminh Saviô..

Mến chúc tất cả quý Cha và quý thành viên được trần đầy niềm vui, lòng mến, bình an  và hy vọng trong mùa Vọng, đang mong chờ Chúa đến.

 

Trong tỉnh yêu Chúa Thánh Thể,

 

Lm. Fx. Nguyễn Thanh Bình, SVD

Tổng Tuyên Úy

 

Thư Cám Ơn Cha Luyện CSsR

Thư Bổ Nhiệm Cha Phương OP 2021