TNTT Bi-Weekly #43

August 18, 2020

Holy Family & Dominic Savio League of Chapters Continuous Learning Program

Liên Đoàn Đaminh Savio & Liên Đoàn Thánh Gia (Holy Family) invite you to join, participate, and contribute as we kick off our continuous learning program (virtually, of course).

The program brings various practical topics with known VEYM speakers to help our Youth Leaders prepare us for the coming year, remind us of our call to serve, and inspire us to grow as "fishers of men".

Mark your calendars for Saturdays in August, block off 10am (1PM EST) and 7pm (10PM EST), for about 1 hour each.

Big picture

LIÊN ĐOÀN NGUỒN SỐNG VALORANT CHARITY TOURNAMENT

Calling all HT & HSTT! We're hosting a Valorant Charity tournament where we help raise money to donate to the winners' charities of choice (upon approval). Just a friendly reminder that the registration deadline is this Sunday, August 16th!

If you're not an avid but you still want to help out, you're more than welcome to donate to the charity fund. Make sure you ask your Đoàn Trưởng for more information!

Register here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFu0_78kMCHaItknWyW4_zBWM_pJQmcWARlJPiAcxQDpbjbQ/viewform

Big picture

A ONE DAY WORKSHOP PRESENTED BY LIÊN ĐOÀN PHAOLÔ HẠNH

Join us on Saturday, September 12th from 10am - 1pm in a one day workshop to journey to a deeper understanding of the Bible and improve your weekly Gospel lesson plan!

All eligible attendees (HSTT, HT and TT) can register for this event here: https://forms.gle/Mg3DQVvJyaQtancdARegistration will close on 9/7/20.

Big picture
Big picture

Please join us in thanking and praying for the new Ban Thường Vụ Liên Đoàn San Diego:

LDT, Tr. Đaminh Khanh Dao

LDPQT, Tr. Giuse Nguyễn Công Tony

LDPNH, Tr. Maria Clara Rebecca Ngoc Luu

Let us pray for a smooth transition and may the Holy Spirit work in our new elected leaders. A special thank you to LDT Phat-Lou Nguyen and members of the former BCH LDSD for their leadership and service in this last term. Congrats and blessings!!

ĐOÀN PHANXICÔ XAVIÊ - LIÊN ĐOÀN NGUỒN SỐNG

Congratulations to Đoàn Phanxicô Xaviê in Liên Đoàn Nguồn Sống

for electing their new 2020 - 2022 Ban Thường Vu!Đoàn Trưởng: Tr. Krystal Dinh

Đoàn Phó Quản Trị: Tr. Cindy Doan

Đoàn Phó Nghiên Huấn: Tr. Jenny Bui

We look forward to serving with all of you!

Big picture

ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU - LIÊN ĐOÀN NGUỒN SỐNG

Congratulations to Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu in Anaheim - Liên Đoàn Nguồn Sống for electing their new 2020 - 2022 Ban Thường Vu!

Đoàn Trưởng: Tr. Chris Le

Đoàn Phó Quản Trị: Tr. MeAnn Nguyen

Đoàn Phó Nghiên Huấn: Tr. Dennis Vu

We look forward to serving with all of you!

Big picture
Please join me in continuing to pray for Tr. Kristie Le from Đoàn Maria Nữ Vương, Nebraska and other Huynh Trưởng who have answered or are discerning the call to religious life.
Big picture

20 YEARS ANNIVERSARY - ĐOÀN ANRÊ DŨNG LẠC - LIÊN ĐOÀN JOHN PAUL II

A hidden gem of the VEYM in USA right here in the heart of Kansas City, MO. Thanks be to God for these beautiful Hiệp Sĩ, Huynh Trưởng, Trợ Tá, Trợ Úy, and Tuyên Úy from Đoàn Anrê Dũng Lạc. They truly are beautiful outside in and inside out.
Big picture

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, HLV, Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên các cấp:

Nhận được tin Ông Cố Phệrô Hoàng Văn Thái, là thân phụ của Cha Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P., cựu Tuyên Uý Liên Đoàn Đaminh Saviô và hiện là Tuyên Uý Đoàn Kitô Vua, Huston, Liên Đoàn Biển Đức, vừa tạ thế.

Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin chân thành phân ưu và hiệp lời cầu nguyện cùng Cha Sơn và gia đình tăng quyến cho Linh Hồn Phêrô sớn được vui hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.

Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp dâng: 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 KinhSáng Danh, Kinh Vực Sâu, để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Cùng

Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, cùng Thánh Cả Giuse an ủi, cầu bầu, và nâng đỡ Cha & gia đình tang quyến trong lúc này.

Big picture

Kính báo cùng quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên, Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào:

Một người anh em của chúng ta, Trưởng Antôn Nguyễn Duy Công, sinh hoạt tại Đoàn Fatima, Liên Đoàn Đaminh Saviô, vừa qua đời sáng nay, ngày 12 tháng 8 năm 2020.

Trong niềm thương tiếc, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU xin thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

Cậy vào tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng mà Trưởng Antôn Nguyễn Duy Công đã yêu mến và phụng sự, nguyện xin Chúa thương ban cho Linh Hồn Antôn sự sống đời đời trên thiên quốc. Đồng thời, nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, cùng Thánh Cả Giuse an ủi và nâng đỡ những người thân yêu của Trưởng Antôn Nguyễn Duy Công trong lúc này.

Xin quý thành viên hiệp ý đọc kinh cầu nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Kinh Vực Sâu, và Kinh Cầu Hồn để cầu nguyện cho Linh Hồn Antôn. Và xin quý thành viên địa phương cố gắng tham dự các giờ cầu nguyện, nghi thức và Thánh Lễ an táng để cùng tiễn đưa người anh em của chúng ta, Trưởng Antôn Nguyễn Duy Công, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Big picture

TRAINING CAMPS 2020

 • CI 0250; Phêrô 15; Mar 12-15, 2020; Kerens, TX | LDBD| SMT Bạch Thanh Trang; SMP Nguyễn Đức Tiến; POC BTC Tr. Chi, chi.h.vu@veym.net; TU Rev. Lê Thu. - COMPLETED
 • CI 0253 | Về Đất Hứa | Feb 22 & Mar 13-15, 2020 | Arcadia, CA | LDRK | SMT Đào Văn Đức | SMP Phạm Mạnh Cương | BTC POC Tr. Cecilia Mai at Cecilia.Mai@veym.net | CTU Pham Doan. - POSTPONED
 • TT0073 | Samaritano 73 | Apr 24-26, 2020 | Temple, GA | LDJoA | SMT Ngô Quốc Tuấn | SMP Trần Lưu Thụy Mai | BTC POC Tr. Lê Trung Quân, bombomdahlv@gmail.com | TU Rev. Don Bosco Nguyễn Trí. - POSTPONED
 • CI 0251; Damas 23; June 4-7, 2020; Goshen, MA; LDPH; SMT Theodore Phạm Thiên Anh; SMP Lam-My Hoang Ho Jimmy; BTC POC Tr. Sam Trần samantha.tran@veym.net; TU Rev. Thi Pham, SCJ. -POSTPONED
 • 2T 0033; Damas 24; June 4-7, 2020; Goshen, MA; LDPH; SMT Theodore Phạm Thiên Anh; SMP Hoang Cong Quoc Huy; BTC POC Tr. Sam Trần samantha.tran@veym.net; TU Rev. Thi Pham, SCJ. -POSTPONED
 • 2T 0034; Lửa Thiêng 53; Jun 18-21, 2020; Parris, CA; LDSN; SMT Phạm Mạnh Cương; SMP Lưu Ngọc (training); BTC POC Tr. Lê Thanh Châu at chau.le@veym.net; TU Rev. Phạm Ngọc Toàn. -POSTPONED
 • 2H 019; Lửa Thiêng 54; Jun 18-21, 2020; Parris, CA; LDSN; SMT Đào Đức Khánh; SMP Nguyễn Steven (training); BTC POC Tr. Lê Thanh Châu at chau.le@veym.net; TU Rev. Phạm Ngọc Toàn. -POSTPONED
 • 2A 234; Xuất Hành 68; Jul 9-12, 2020; Aptos, CA; LDTG; SMT Nguyễn Ngọc Linh; SMP Đoàn Charles Trí (training); BTC POC Tr. Phạm Thiên Anh at ldtg.smhl@gmail.com; TU Rev. Nguyễn Đình Truyền. -POSTPONED
 • CI 0255; Xuất Hành 67; Jul 9-12, 2020; Aptos, CA; LDTG; SMT Nguyễn Ngọc Linh; SMP Nguyễn Nhật Tân (training); BTC POC Tr. Phạm Thiên Anh at ldtg.smhl@gmail.com; TU Rev. Nguyễn Đình Truyền. -POSTPONED
 • CI 0252 | Xuất Hành 31 | Jul 30-Aug 2, 2020 | Rosemead, CA | LDNS | SMT Nguyễn Hoàng James | SMP1 Nguyễn Minh Tùng; SMP2 Vũ Khánh John | BTC POC Tr. Jimmy Lam-My, jimmy.lammy@gmail.com | TU Rev. Trần Thượng. -POSTPONED
 • Tiberia 15 - POSTPONED
 • CI 0257; Lửa Hồng 26; Sep 4-7, 2020; North Pain, OR; LDI; SMT Nguyễn Bạch Thanh Trang; SMP Lê Hùng Tâm Luke (training) & Hoàng Thanh Nam (training); BTC POC Tr. Thùy Nhã at thuynha777@gmail.com; TU Rev. Trung Pham, SJ.
 • 2T 0035; Xuất Hành 4; Sep 4-7, 2020; North Pain, OR; LDI; SMT Phạm Mạnh Cương; SMP Nguyễn Thứ (training); BTC POC Tr. Thùy Nhã at thuynha777@gmail.com; TU Rev. Trung Pham, SJ.