Ceremony Manual


Nghi Thức

Kính thưa quý Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ,

Nhằm mục đích thống nhất và giúp đỡ các Trưởng đang điều hành các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ về các Nghi Thức thăng cấp, tuyên thệ, ra mắt Đoàn, trao khăn, trao quyền chỉ huy, chuyển Ngành… Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ cho phát hành cuốn Nghi Thức Tập II.

Các Nghi Thức trong cuốn Nghi Thức Tập II này đã được bắt đầu từ năm 1996 và được cải biến qua nhiều lần thử nghiệm dựa theo các mẫu đã có sẵn trước năm 1975. Đây là những kết quả được tóm lược và nghiên cứu trong các tài liệu của Phong Trào đang lưu hành trên toàn quốc Hoa Kỳ. Chắc hẳn tập Nghi Thức II này chưa được đầy đủ theo những nhu cầu và hoàn cảnh mới hiện nay, xin tất cả quý thành viên cùng đóng góp thêm để phục vụ Phong Trào ngày một hoàn hảo.

Với tư cách là Tổng Tuyên Uý PT/TNTT/VN/HK, tôi xin được hân hạnh giới thiệu cuốn Nghi Thức Tập II này đến tất cả quý thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ để áp dụng trong vòng hai (2) năm. Nếu sau hai năm, chúng ta không cần tu bổ nữa, thì tập Nghi Thức này sẽ trở thành tài liệu chính thức của Phong Trào.

Atlanta, Georgia, ngày 14 tháng 4 năm 2012

Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn
Tổng Tuyên Úy
Chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo PT/TNTT/VN/HK


Nghi Thức
NGHI THỨC (2001)    
 
NGHI THỨC II (2011)    
 
NGHI THỨC (2014)    
 
THAY ĐỔI CÁCH SO HÀNG