PrayersPrayersKinh Dâng Ngày

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu.
Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria
mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin,
mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay.
Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa.
Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ,
con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng.
Amen.


Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con yêu mến Chúa.
Xin Chúa ngự vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mãi. Amen.


Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hiệp với Chúa,
biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc,
qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được,
khi nào con nên hoàn thiện như Chúa,
khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.


Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh:
chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác;
xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại;
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.
Chúa đã dựng nên con,
và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con,
mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,
thì con lo buồn đau đớn,
cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự;
con dốc lòng chừa cải,
và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội
cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


Kinh Linh Hồn Chúa Giêsu (Anima Christi)

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh.
Lạy Xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con ơn cứu rỗi.
Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu mến Chúa.
Lạy Nước cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con thanh sạch.
Vì sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững,
Lạy Ðức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhận lời con cầu nguyện.
Xin Chúa giữ con nơi thương tích Chúa.
Xin đừng để con lìa xa Chúa.
Xin Chúa chữa con khỏi tay kẻ thù.
Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử.
Xin Chúa dạy biết chạy đến cùng Chúa,
Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng.
Amen


Kinh Truyền Tin (The Angelus)

 • Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria
  • Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
  • Kính Mừng Maria ... Thánh Maria ...
 • Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời
  • Tôi xin vâng nhu lời thánh thiên thần truyền.
  • Kính Mừng Maria ... Thánh Maria ...
 • Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm người
  • Và ở cùng chúng con.
  • Kính Mừng Maria ... Thánh Maria ...
 • Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
  • Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 • Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con
  là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền,
  mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người,
  thì xin vì công ơn Chúa chiu nạn, chiu chết trên cây Thánh Giá,
  cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển,
  cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng ta. Amen.


NGẮM TẮT

Năm Sự Vui(Monday, Saturday)

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm Sự Thương(Tuesday, Friday)

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Năm Sự Mừng(Sunday, Wednesday)

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Ðức Mẹ trên nước Thiên Ðàng.

Năm Sự Sáng(Thursday)

Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Ðức Chúa Trời.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe lời Người.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa.


Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ!
Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.
Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con.
Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm,
cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con,
từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.


Lời Nguyện Truyền Giáo

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán:
Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt
Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành.
Để nước Chúa rộng lan khắp nơi.
Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên Tông Đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.


Cầu xin Chúa Thánh Thần

Cầu xin Chúa Thánh Thần
Người thương thăm viếng hồn con
Ban xuống cho con hồng ân chan chứa
Trao rồi cho đáng ngôi thánh đường.

• Nguyện xin Chúa Ngôi Ba
Đoái nghe lời con thiết tha
Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm
Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

Cầu xin Chúa Thánh Thần
Người ban cho trí hồn con
Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý
Xa điều gian dối, luôn trung thành.

Cầu xin Chúa Thánh Thần
Nguồn thiêng ân ái từ nhân
Hun đốt tim con tình yêu lai láng
Cho lòng thao thức bên Chúa luôn.


Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico,
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc,
đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.


Tantum Ergo

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.


Đây Nhiệm Tích

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ.
Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây.
Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà
Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương.
Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.


Lời Chúc Tụng

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa,
Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa,
Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,
Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu,
Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,
Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ
Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,
Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh
Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng
Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Đồng Trinh và Hiền Mẫu
Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria
Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh
Amen!