Training Regulations


Quy Chế Huấn Luyện

Quy Chế Huấn Luyện là những quy định và hướng dẫn căn bản, nhằm mục đích thống nhất và kiện toàn các phương cách huấn luyện và đào tạo các cấp Lãnh Ðạo Phục Vụ trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam từ hình thức cho đến nội dung.

Như xưa Thiên Chúa dẫn đưa dân Người vào sa mạc để được thanh luyện 40 năm trong hoang địa trước khi vào Ðất Hứa, ngày nay Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cũng dùng khung cảnh thiên nhiên làm môi trường căn bản để huấn luyện. Phương pháp vào sa mạc nay bao gồm tất cả những chiều kích siêu nhiên và tự nhiên giúp cho việc huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể đạt được nhiều kết quả.


Quy Chế Huấn Luyện
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN 2014    
 
SƠ ĐỒ CÁC BÀI KHÓA