Training Resources


Tài Liệu Huấn Luyện


KIẾN THỨC CHUNG
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN 2011    
 
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN 2009    
 
YOUTH LEADER BASIC KNOWLEDGES Q&A    
 
CHUYÊN MÔN
NỘI DUNG CHUYÊN MÔN    
 
7 NÚT TÔNG ĐỒ    
 
13 BASIC KNOTS    
 
MORSE    
 
SEMAPHORE    
 
DẤU ĐƯỜNG    
 
PHƯƠNG HƯỚNG    
 
TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG
PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI & HUẤN LUYỆN TDDT    
 
VAI TRÒ NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG    
 
TINH THẦN ĐỘI    
  
TÊN ĐỘI VÀ KHẨU HIỆU    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP I
NGHIÊM TẬP    
 
NATURE & UNIQUE POINTS OF VEYM    
  
TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG    
  
CHILD ABUSE & SEXUAL MISCONDUCT    
  
LIVING THE EUCHARISTIC DAY - THREE MOMENTS OF THE DAY    
 
SƠ LƯỢC TÂM LÝ BỐN NGÀNH    
 
SÁNG TÁC BĂNG REO    
 
LỊCH SỬ PHONG TRÀO    
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC    
 
HỆ THỐNG GIÁO DỤC    
 
NGHỆ THUẬT THƯỞNG PHẠT    
 
NGHỆ THUẬT TẬP HÁT    
 
NGHỆ THUẬT LÀM TRƯỞNG TRỰC    
 
Ý NGHĨA LỬA THIÊNG THÁNH THỂ    
 
SOẠN VÀ DẠY KHÓA    
 
THE HOLY ROSARY    
  
TÔN SÙNG ĐỨC MẸ & CHUỔI HẠT MÂN CÔI    
 
SỰ LIÊN HỆ GIỮA HUYNH TRƯỞNG VỚI ĐOÀN SINH    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP II
HÀNH CHÁNH TỔNG QUÁT    
 
TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH LTTT    
 
KHUNG MẪU HỌP ĐOÀN    
 
SOẠN CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT DÀI HẠN    
 
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN ĐOÀN SINH    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP II ẤU NHI
LIVING THE EUCHARISTIC DAY - DAILY OFFERINGS A WAY TO SANCTITY    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP II THIẾU NHI
LIVING THE EUCHARISTIC DAY - THE HEART OF EYM    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP II NGHĨA SĨ
LIVING THE EUCHARISTIC DAY – HOLINESS    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP II HIỆP SĨ
TRÁCH NHIỆM CHI ĐOÀN TRƯỞNG NGÀNH HIỆP SĨ    
 
GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH HIỆP SĨ    
 
INTRO TO KNIGHTS OF EUCHARIST STUDENT VERSION    
 
INTRO TO KNIGHTS OF EUCHARIST TEACHER VERSION    
 
WHO AM I STUDENT VERSION    
 
WHO AM I TEACHER VERSION    
 
TÂM LÝ HIỆP SĨ    
 
HIỆP HÀNH CA & HIỆP SĨ CA    
 
A ROAD MAP STUDENT VERSION    
 
A ROAD MAP TEACHER VERSION    
 
KHUNG MẪU HỌP ĐỘI NGÀNH HIỆP SĨ    
 
HUYNH TRƯỞNG CẤP III LÃNH ĐẠO
ĐỨC TÍNH & NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO    
 
HỆ THỐNG HUẤN LUYỆN CÁC CẤP LÃNH ĐẠO    
 
TRÁCH NHIỆM BAN QUẢN TRỊ    
 
LINH ĐẠO HUYNH TRƯỞNG    
 
HUYNH TRƯỞNG SỐNG ĐẠO    
 
SOẠN VÀ ĐIỀU HÀNH HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN    
 
CẦU NGUYỆN TEACHER VERSION    
 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TOÀN NIÊN    
 
HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP
NHẬP SA MẠC & HUẤN LUYỆN VIÊN    
 
ƠN GỌI NGƯỜI HUẤN LUYỆN VIÊN    
 
THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI HT/HLV    
 
VẤN ĐỀ LIÊN HỆ HUẤN LUYỆN VIÊN    
 
TƯ CÁCH, TÁC PHONG VÀ ĐỨC TÍNH HLV    
 
LIÊN HỆ GIỮA HLV VỚI CÁC NHÂN SỰ    
 
CHÚA GIÊSU MẪU GƯƠNG TUYỆT HẢO    
 
CHUẨN BỊ & HUẤN LUYỆN BỔ TÚC HT    
 
HUẤN LUYỆN VIÊN TRUNG CẤP
PHỤNG VỤ TRONG SA MẠC HUẤN LUYỆN SMT/SMP    
 
CHÚA THÁNH THẦN ĐẤNG BẢO TRỢ    
 
TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH SA MẠC    
 
CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ ENGLISH    
 
CÂU CHUYỆN DƯỚI CỜ VIETNAMESE    
 
THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN    
 
CONTRACT WITH GOD    
 
THÁNH KINH & THÁNH THỂ TRONG SA MẠC HUẤN LUYỆN    
 
THÀNH LẬP ĐOÀN
TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP ĐOÀN    
 
TRỢ TÁ