Logo

VEYM

TNTT

background

Training Camps

DateLevel

Name

Mã Số

LocationHosting Entity

Sa Mac Truong

Sa Mac Pho

ContactEmail
Mar 8 - Mar 11, 2024

Cấp 1

Dấn Thân 17

CI-0287

Dickinson, TXLiên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi

SMT: Theodore Phạm Thiên Anh

SMP: Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Tr. Cao Thùy Kathykathy.cao@veym.net
Mar 8 - Mar 11, 2024

Cấp 2 HS

Zion 1

2H-028

Dickinson, TXLiên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi

SMT: Matta Trần Samantha

SMP: Giuse Hà Văn Jimmy

Tr. Cao Thùy Kathykathy.cao@veym.net
Mar 14 - Mar 17, 2024

Cấp 1

Phêrô 21B

CI-0288B

Kerens, TXLiên Đoàn Biển Đức

SMT: Giuse Nguyễn Đình Bảo

SMP: Giuse Trần Vinh Khoa

Tr. Vũ Hà Chichi.h.vu@veym.net
Mar 14 - Mar 17, 2024

Cấp 1

Phêrô 21A

CI-0288A

Kerens, TX Liên Đoàn Biển Đức

SMT: Giuse Nguyễn Đình Bảo

SMP: Giuse Nguyễn Lâm Denny

Tr. Vũ Hà Chichi.h.vu@veym.net
Apr 4 - Apr 7, 2024

Cấp 2 AN

Lửa Thiêng 57

2A-241

San Diego, CALiên Đoàn San Diego

SMT: Teresa Nguyễn Nhung

SMP: Giuse Trần Hữu Phát

Tr. Salazar Phùng Vivi.phung@veym.net
Apr 4 - Apr 7, 2024

Cấp 1

Giôsuê 5

CI-0289

San Diego, CALiên Đoàn Sinai

SMT: Theodore Phạm Thiên Anh

SMP: Maria Clara Lưu Bích Ngọc

Tr. Lê Thanh Châuchau.le@veym.net
Apr 5 - Apr 7, 2024

Trợ Tá

Samaritano 79

TT-0079

San Diego, CALiên Đoàn San Diego

SMT: Đaminh Đào Đức Khánh

SMP: Maria Lê Thanh Châu

Tr. Salazar Phùng Vivi.phung@veym.net
Apr 5 - Apr 7, 2024

Trợ Tá

Samaritano 81

TT0081

Houston, TXLiên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi

SMT: Đaminh Hoàng Công Thái Dương

SMP: Giuse Phạm Thông Darren

Tr. Hà Văn Jimmyjimmy.v.ha@veym.net
Apr 11 - Apr 14, 2024

Cấp 2 HS

Hừng Đông III

2H-029

Long Beach, CALiên Đoàn Ra Khơi

SMT: Martin de Porres Nguyễn Steven

SMP: Giuse Đào Văn Đức

Tr. Mai Ceciliacecilia.mai@veym.net
Apr 11 - Apr 14, 2024

Cấp 2 NS

Hừng Đông II

2N-0139

Long Beach, CALiên Đoàn Ra Khơi

SMT: Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang

SMP: Phêrô Nguyễn Minh Duy

Tr. Mai Ceciliacecilia.mai@veym.net
Apr 20 - Apr 21, 2024

Trợ Tá

Samaritano 82

TT0082

Arlington, VALiên Đoàn Đaminh Saviô

SMT: Đaminh Hoàng Công Thái Dương

SMP: Phanxico Xavier Vũ Cao Lập

Tr. Phạm Thanh Gianggiang.pham@veym.net
May 1 - May 5, 2024

Cấp 3 Lãnh Đạo

Tiberia

3LD 019

Phoenix, AZTrung Ương

SMT: Giuse Đào Văn Đức

SMP: Teresa Trần Lưu Thụy Mai

Đaminh Đào Đức Khánhkhanh.d.dao@veym.net
Jun 6 - Jun 9, 2024

Cấp 2 HS

Damas 26

2H-026B

Goshen, MALiên Đoàn Phaolô Hạnh

SMT: Antôn Phạm Mạnh Cương

SMP: Martha Trần Samantha

Tr. Phước Lêphuoc.le@veym.net
Jun 6 - Jun 9, 2024

Cấp 1

Damas 25

CI-0275B

Goshen, MALiên Đoàn Phaolô Hạnh

SMT: Antôn Phạm Mạnh Cương

SMP: Theodore Phạm Thiên Anh

Tr. Phước Lêphuoc.le@veym.net
Jun 25 - Jun 30, 2024

HLVSC

Sinai 31

SC-014

Houston, TXTrung Ương

SMT: Anton Nguyễn Ngọc Linh

SMP: Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường

Tr. Ngô Ngọc Hiếuhieu.ngo@veym.net
Jun 27 - Jun 30, 2024

Cấp 2 AN

Belem 5

2A-242

Olympia, WALiên Đoàn Inhaxiô Loyola

SMT: Giuse Lê Thế Uy Stephen

SMP: Gioan Baotixita Nguyễn Khanh

Tr. Hoàng Thanh Namnam.hoang@veym.net
Jun 27 - Jun 30, 2024

Cấp 1

Lửa Hồng 31

CI-0292

Olympia, WALiên Đoàn Inhaxiô Loyola

SMT: Teresa Đinh Ngọc Nga

SMP: Gioan Baotixita Hoàng Thanh Nam

Tr. Hoàng Thanh Namnam.hoang@veym.net
Jul 18 - Jul 21, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 73

CI-0290

Aptos, CALiên Đoàn Thánh Gia

SMT: Đaminh Đào Đức Khánh

SMP: Maria Lê Thanh Châu

Tr. Trần Nam Trânnamtran.tran@veym.net
Jul 18 - Jul 21, 2024

Cấp 2 NS

Xuất Hành 74

2N-0140

Aptos, CALiên Đoàn Thánh Gia

SMT: Teresa Đinh Ngoc Nga

SMP: Augustino Trần Đăng Duy

Tr. Trần Nam Trânnamtran.tran@veym.net
Aug 1 - Aug 4, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 35

CI-0291

Long Beach, CALiên Đoàn Nguồn Sống

SMT: Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

SMP: Giuse Nguyễn Joseph Samuel

Tr. Trần Nhân Tônton.tran@veym.net

Page size:

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter