Logo

VEYM

TNTT

background

Training Camps

DateLevel

Name

Mã Số

LocationHosting Entity

Sa Mac Truong

Sa Mac Pho

ContactEmail
Jun 25 - Jun 30, 2024

HLVSC

Sinai 31

SC-014

Houston, TXTrung Ương

SMT: Anton Nguyễn Ngọc Linh

SMP: Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường

Tr. Ngô Ngọc Hiếuhieu.ngo@veym.net
Jun 27 - Jun 30, 2024

Cấp 2 AN

Belem 5

2A-242

Olympia, WALiên Đoàn Inhaxiô Loyola

SMT: Giuse Lê Thế Uy Stephen

SMP: Gioan Baotixita Nguyễn Khanh

Tr. Hoàng Thanh Namnam.hoang@veym.net
Jun 27 - Jun 30, 2024

Cấp 1

Lửa Hồng 31

CI-0292

Olympia, WALiên Đoàn Inhaxiô Loyola

SMT: Teresa Đinh Ngọc Nga

SMP: Gioan Baotixita Hoàng Thanh Nam

Tr. Hoàng Thanh Namnam.hoang@veym.net
Jul 18 - Jul 21, 2024

Cấp 2 NS

Xuất Hành 74

2N-0140

Aptos, CALiên Đoàn Thánh Gia

SMT: Teresa Đinh Ngoc Nga

SMP: Augustino Trần Đăng Duy

Tr. Trần Nam Trânnamtran.tran@veym.net
Jul 18 - Jul 21, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 73

CI-0290

Aptos, CALiên Đoàn Thánh Gia

SMT: Đaminh Đào Đức Khánh

SMP: Maria Lê Thanh Châu

Tr. Trần Nam Trânnamtran.tran@veym.net
Jul 25 - Jul 28, 2024

Cấp 1

Rạng Đông 47

CI-0294

Lizella, GALiên Đoàn Joan of Arc

SMT: Vincentê Nguyễn James

SMP: Maria Huỳnh Trần Vũ Thương

Tr. Trần Lê Trung Quânquan.tran@veym.net
Jul 25 - Jul 28, 2024

Cấp 2 AN

Đuốc Hồng 16

2A-243

Lizella, GALiên Đoàn Joan of Arc

SMT: Têrêsa Trần Lưu Thuỵ Mai

SMP: Maria Mai Thanh Trúc

Tr. Trần Lê Trung Quânquan.tran@veym.net
Jul 25 - Jul 28, 2024

Cấp 1

Ánh Lửa 35

CI-0295

Cheltenham, MDLiên Đoàn Đaminh Saviô

SMT: Teresa Nguyễn Hồng Nhung

SMP: Toma Dương Hữu Đức

Tr. Phạm Thanh Gianggiang.pham@veym.net
Aug 1 - Aug 4, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 35A

CI-0291A

Long Beach, CALiên Đoàn Nguồn Sống

SMT: Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

SMP: Giuse Nguyễn Joseph Samuel

Tr. Trần Nhân Tônton.tran@veym.net
Aug 1 - Aug 4, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 35B

CI-0291B

Long Beach, CALiên Đoàn Nguồn Sống

SMT: Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

SMP: Gioan Baotixita Trần Nhân Tôn

Tr. Trần Nhân Tônton.tran@veym.net
Aug 30 - Sep 2, 2024

Cấp 2 TN

Vươn Lên 40

2T-0039

Kerens, TXLiên Đoàn Biển Đức

SMT: Giuse Nguyễn Hữu Long Biên

SMP: Giuse Nguyễn Đình Bảo

Tr. Vũ Hà Chichi.h.vu@veym.net

Page size:

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter