Logo

VEYM

TNTT

background

Training Camps

DateLevel

Name

Mã Số

LocationHosting Entity

Sa Mac Truong

Sa Mac Pho

ContactEmail
Jul 25 - Jul 28, 2024

Cấp 2 AN

Đuốc Hồng 16

2A-243

Lizella, GALiên Đoàn Joan of Arc

SMT: Têrêsa Trần Lưu Thuỵ Mai

SMP: Maria Mai Thanh Trúc

Tr. Trần Lê Trung Quânquan.tran@veym.net
Jul 25 - Jul 28, 2024

Cấp 1

Ánh Lửa 35

CI-0295

Cheltenham, MDLiên Đoàn Đaminh Saviô

SMT: Teresa Nguyễn Hồng Nhung

SMP: Toma Dương Hữu Đức

Tr. Phạm Thanh Gianggiang.pham@veym.net
Jul 25 - Jul 28, 2024

Cấp 1

Rạng Đông 47

CI-0294

Lizella, GALiên Đoàn Joan of Arc

SMT: Vincentê Nguyễn James

SMP: Maria Huỳnh Trần Vũ Thương

Tr. Trần Lê Trung Quânquan.tran@veym.net
Aug 1 - Aug 4, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 35A

CI-0291A

Chino, CALiên Đoàn Nguồn Sống

SMT: Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

SMP: Giuse Nguyễn Joseph Samuel

Tr. Trần Nhân Tônton.tran@veym.net
Aug 1 - Aug 4, 2024

Cấp 1

Xuất Hành 35B

CI-0291B

Chino, CALiên Đoàn Nguồn Sống

SMT: Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

SMP: Gioan Baotixita Trần Nhân Tôn

Tr. Trần Nhân Tônton.tran@veym.net
Aug 30 - Sep 2, 2024

Cấp 2 TN

Vươn Lên 40A

2T-0039A

Kerens, TXLiên Đoàn Biển Đức

SMT: Giuse Nguyễn Hữu Long Biên

SMP: Giuse Nguyễn Đình Bảo

Tr. Vũ Hà Chichi.h.vu@veym.net
Aug 30 - Sep 2, 2024

Cấp 2 TN

Vươn Lên 40B

2T-0039B

Kerens, TXLiên Đoàn Biển Đức

SMT: Giuse Nguyễn Hữu Long Biên

SMP: Anna Nguyễn Samantha

Tr. Vũ Hà Chichi.h.vu@veym.net
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter