Logo

VEYM

TNTT

background

Resources

Eucharistic Revival

Sống Lại Niềm Tin Thánh Thể

Specialized Skills

Chuyên Môn

Training Resources

Tài Liệu Huấn Luyện

Curricula

Chương Trình Thăng Tiến

Forms

Mẫu Đơn

Digital Library

Bylaws

Nội Quy

Ceremony Manual

Nghi Thức

Training Regulations

Quy Chế Huấn Luyện

Prayers

Kinh Nguyện

Songs

Ca Hát

Weekly Gospel Lessons

Tin Mừng Hằng Tuần

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter