Logo

VEYM

TNTT

background

Prayers

Table of Contents

Kinh Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao,
xin dạy con biết hy sinh cao thượng,
phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp,
luôn xông pha không ngại bão táp,
đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người. 


Kinh Dâng Ngày

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu.
Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria
mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin,
mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay.
Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa.
Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ,
con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa
có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng.
Amen.

Morning Offering Prayer

O Jesus, through the Immaculate Heart of
Mary, I offer you my prayers, works, joys,
and sufferings of this day for all the
intentions of your Sacred Heart in union
with the Holy Sacrifice of the Mass
throughout the world, for the salvation of
souls, the reparation of sins, the reunion of
all Christians, and in particular for the
intentions of the Holy Father this month.
Amen.


Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, 
xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với 
con luôn mãi. Amen.

Spiritual Communion

Jesus in the most Holy Eucharist, I love You
and I adore You. Please dwell in my soul
and remain with me always. Amen.


Kinh Dâng Đêm

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi
con nhờ tay Mẹ Maria,
mà dâng lên Chúa,
dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm, các lời con xin,
cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria,
con hòa ca, dâng về nơi bao la.
Chúa ban phép lành,
một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh. 


Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
con xin đến dâng mình làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hiệp với Chúa,
biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc,
qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được,
khi nào con nên hoàn thiện như Chúa,
khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa,
để Chúa làm mọi sự trong con.
Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
xin giúp con sống trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. 


Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc 
vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức 
Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Đức Chúa 
Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức 
Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, 
sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh, chịu nạn đời 
quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh 
trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống 
ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết 
mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa 
Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại 
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin 
kính Đức Chúa Chúa Thánh Thần. Tôi tin 
có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các 
Thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi 
tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin 
hằng sống vậy. Amen. 

Apostles' Creed

I believe in God, the Father almighty,
Creator of heaven and earth, and in Jesus
Christ, his only Son, our Lord, who was
conceived by the Holy Spirit, born of the
Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died and was buried; he
descended into hell; on the third day he rose
again from the dead; he ascended into
heaven, and is seated at the right hand of
God the Father almighty; from there he will
come to judge the living and the dead. I
believe in the Holy Spirit, the holy catholic
Church, the communion of saints, the
forgiveness of sins, the resurrection of the
body, and life everlasting. Amen. 


Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa Con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn 
lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho 
Con chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, 
mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa 
cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng 
chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con 
dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con 
sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho 
xứng. Amen. 

Act of Contrition

My God, I am sorry for my sins with all my
heart. In choosing to do wrong and failing
to do good, I have sinned against you whom
I should love above all things. I firmly
intend, with your help, to do penance, to sin
no more, and to avoid whatever leads me to
sin. Our Savior Jesus Christ suffered and
died for us. In his name, my God, have
mercy. Amen.


Kinh Linh Hồn Chúa Giêsu

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh.
Lạy Xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con ơn cứu rỗi.
Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu mến Chúa.
Lạy Nước cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con thanh sạch.
Vì sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững,
Lạy Ðức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhận lời con cầu nguyện.
Xin Chúa giữ con nơi thương tích Chúa.
Xin đừng để con lìa xa Chúa.
Xin Chúa chữa con khỏi tay kẻ thù.
Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử.
Xin Chúa dạy biết chạy đến cùng Chúa,
Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa
đời đời chẳng cùng. Amen

Anima Christi

Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O good Jesus, hear me.
Within your wounds hide me.
Separated from you, let me never be.
From the evil one protect me.
At the hour of my death, call me.
And close to you bid me; That with your
saints.
I may be praising you forever and ever.
Amen.


Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện Danh Cha cả sáng;
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,
và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Our Father

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy name;
thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation
but deliver us from evil. Amen.


Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa 
Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi 
người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc 
lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu 
cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong 
giờ lâm tử. Amen.

Hail Mary

Hail, Mary, full of grace, the Lord is with
thee. Blessed art thou among women and
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy
Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.


Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con 
và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước 
vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời 
chẳng cùng. Amen.

Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to
the Holy Spirit, as it was in the beginning is
now, and ever shall be world without end.
Amen.


Năm Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

The Joyful Mysteries (Monday, Saturday)

The First Joyful Mystery – The Annunciation.
The Second Joyful Mystery – The Visitation.
The Third Joyful Mystery – The Nativity of Our Lord.
The Fourth Joyful Mystery – The Presentation.
The Fifth Joyful Mystery – Finding Jesus in the Temple.


Năm Sự Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn 
tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

The Sorrowful Mysteries (Tuesday, Friday)

The First Sorrowful Mystery – The Agony in the Garden.
The Second Sorrowful Mystery – The Scourging at the Pillar.
The Third Sorrowful Mystery – The Crowning with Thorns.
The Fourth Sorrowful Mystery – The Carrying of the Cross.
The Fifth Sorrowful Mystery – The Crucifixion and Death of Jesus.


Năm Sự Mừng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

The Glorious Mysteries (Wednesday, Sunday)

The First Glorious Mystery – The Resurrection of Jesus.
The Second Glorious Mystery – The Ascension of Our Lord into Heaven.
The Third Glorious Mystery – The Holy Spirit comes upon Mary and the Apostles.
The Fourth Glorious Mystery – The Assumption of Mary.
The Fifth Glorious Mystery – The Coronation of Mary as Queen of Heaven and Earth.


Năm Sự Sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

The Luminous Mysteries (Thursday)

The First Luminous Mystery – The Baptism of the Lord.
The Second Luminous Mystery – The Wedding in Cana.
The Third Luminous Mystery – The Proclamation of the Kingdom of God and the call to conversion.
The Fourth Luminous Mystery – The Transfiguration.
The Fifth Luminous Mystery – The Institution of the Eucharist.


Lời Nguyện Fatima

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con.
Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin
đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là
những linh hồn cần đến lòng Chúa thương
xót hơn.

Fatima Prayer

O my Jesus, forgive us our sins, save us
from the fires of hell, and lead all souls to
Heaven, especially those in most need of
Thy mercy. 


Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho 
chúng con được sống, được vui, được cậy, 
thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở 
chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng 
con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà 
thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, 
xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau 
khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức 
Chúa Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi! 
Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh 
Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. Amen.

Hail, Holy Queen

Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our
life, our sweetness and our hope. To thee do
we cry, poor banished children of Eve. To
thee do we send up our sighs, mourning and
weeping in this valley of tears. Turn then,
most gracious advocate, thine eyes of mercy
toward us, and after this our exile show unto
us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O
clement, O loving, O sweet Virgin Mary.
Amen. 


Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời
mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con,
lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con,
lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa,
và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành,
lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.
Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào
thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng chúa con cùng cám ơn như vậy,
Amen.


Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được 
biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa 
giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, 
từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi 
ơn Chúa. Amen. 

Enlightenment Prayer

Direct, we beseech Thee, O Lord, all our actions by Thy holy inspiration, carry them on by Thy gracious assistance, that every word and work of ours may always begin from Thee and by Thee be happily ended. Amen.


Lời Nguyện Truyền Giáo

Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy 
đồng mà thiếu thợ gặt. Chúa hãy ban nhiều 
thợ biết nhiệt thành. Để nước Chúa rộng lan 
khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con 
nên Tông Đồ thiện toàn mở Nước Chúa 
Trời.


Cầu xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần
Người thương thăm viếng hồn con
Ban xuống cho con hồng ân chan chứa
Trao rồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba
Đoái nghe lời con thiết tha
Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm
Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần
Người ban cho trí hồn con
Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý
Xa điều gian dối, luôn trung thành.

3. Cầu xin Chúa Thánh Thần
Nguồn thiêng ân ái từ nhân
Hun đốt tim con tình yêu lai láng
Cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 


Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico,
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc,
đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.


Tantum Ergo (Latin)

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.


Tantum Ergo (Vietnamese)

Tôn vinh Thánh Danh Giêsu Chí Thánh.
Ẩn thân trong tấm hình rất nhỏ mọn.
Này là của ăn, lương thực thiên thần.
Đây chính thật Ngôi Lời ẩn náu mình.
Để ban lương thực nuôi dưỡng nhân loại.
Ôi kính lạy Thánh Thể Tình Yêu.
Giêsu Chúa ôi, con tôn kính Chúa.
Chúa yêu con trao Mình Máu bánh rượu.
Vì thương chúng con nên đành hạ mình.
Đem hiến dâng nuôi hồn chúng tử hèn.
Tình Yêu bao la nào ai đã báo đền.
Ôi kính lạy Chúa cả trời cao.
Amen.

Tantum Ergo (English)

Down in adoration falling,
Lo! the sacred Host we hail;
Lo! o'er ancient forms departing,
Newer rites of grace prevail;
Faith for all defects supplying,
Where the feeble senses fail.
To the everlasting Father,
And the Son who reigns on high,
With the Holy Spirit proceeding
Forth from each eternally,
Be salvation, honor, blessing,
Might and endless majesty. Amen.


Đây Nhiệm Tích

Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ.
Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây.
Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà
Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương.
Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.


Lời Chúc Tụng

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa
Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa
Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên
Chúa và là con người
Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu
Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu
Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ
Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,
Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh
Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng
Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Đồng Trinh và Hiền Mẫu
Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria
Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh
Amen!

Divine Praises

Blessed be God.
Blessed be his holy Name. 
Blessed be Jesus Christ, true God and true Man.
Blessed be the name of Jesus.
Blessed be his most Sacred Heart.
Blessed be his most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the most holy Sacrament of the altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most holy.
Blessed be her holy and Immaculate Conception.
Blessed be her glorious Assumption.
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. 
Blessed be God in his angels and in his saints.
Amen.


Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà 
Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng… Thánh Maria……
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên 
Thần truyền.
Kính mừng… Thánh Maria……
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng… Thánh Maria……
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn 
xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ 
lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật 
Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm 
Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn 
chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con 
ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh 
hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa 
chúng con. Amen. 

Angelus

V. The Angel of the Lord declared unto Mary.
R. And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary...
V. Behold the handmaid of the Lord.
R. Be it done unto me according to thy word.
Hail Mary...
V. And the Word was made flesh.
R. And dwelt among us.
Hail Mary...
V. Pray for us, O holy Mother of God,
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray
Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy 
grace into our hearts; that we, to whom the 
Incarnation of Christ, thy Son, was made 
known by the message of an angel, may 
by his Passion and Cross be brought to the 
glory of his Resurrection. Through the same 
Christ, our Lord.
Amen.


Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng – Alleluia.
Đáp: Vì đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia.
Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia.
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con - Alleluia.
Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc - Alleluia.
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật - Alleluia.

O Queen of Heaven

V. Queen of Heaven, rejoice - Alleluia.
R. For He whom you did merit to bear - Alleluia.
V. Has risen, as he said - Alleluia.
R. Pray for us to God - Alleluia.
V. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia.
R. For the Lord has truly risen - Alleluia.


Kinh Khấn Thánh Giuse

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời, Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên toà Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con, xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.


VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter