Logo

VEYM

TNTT

background

Training Regulations

Quy Chế Huấn Luyện

Quy Chế Huấn Luyện là những quy định và hướng dẫn căn bản, nhằm mục đích thống nhất và kiện toàn các phương cách huấn luyện và đào tạo các cấp Lãnh Ðạo Phục Vụ trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam từ hình thức cho đến nội dung.

Như xưa Thiên Chúa dẫn đưa dân Người vào sa mạc để được thanh luyện 40 năm trong hoang địa trước khi vào Ðất Hứa, ngày nay Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cũng dùng khung cảnh thiên nhiên làm môi trường căn bản để huấn luyện. Phương pháp vào sa mạc nay bao gồm tất cả những chiều kích siêu nhiên và tự nhiên giúp cho việc huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể đạt được nhiều kết quả.


File NameFile TypeDate Updated
Quy Chế Huấn Luyện
QUY CHẾ HUẤN LUYỆN 2014PDF09/18/2022
SƠ ĐỒ CÁC BÀI KHÓAPDF09/18/2022
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter