Logo

VEYM

TNTT

background

N22-006: Thông Báo Mừng Đại Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

June 17, 2022

Announcements
Trọng kính quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng cùng toàn thể quý thành viên:
 
Trong tâm tình chuẩn bị mừng Đại Lễ Kính Mình & Máu Thánh Chúa Kitô, BCHTU kính mời quý Cha và tất cả quý thành viên cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoa Kỳ và Phong Trào trong các giờ Chầu Thánh Thể và các việc làm sùng kính như thực hiện tuần cửu nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa.  Xin xem thư thông báo để biết thêm chi tiết về ngày giờ của các chương trình giúp gia tăng lòng sùng Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể dành cho quý thành viên. 
 
Kính mong quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Liên Đoàn Trưởng, và quý Đoàn Trưởng giúp quảng bá, khuyến kích, và tạo điều kiện cho các thành viên tại địa phương có cơ hội sống và thực hành các việc làm sùng kính Thánh Thể. 
 
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn hồng ân xuống trên cho quý Cha và và quý thành viên.  
 
Get Attachment Thumbnail
 
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter