Logo

VEYM

TNTT

background

N22-008 Membership Management System Enrollment

September 19, 2022

Announcements
Trọng kính quí Cha Tuyên Úy, quí Trợ Úy, quí Trợ Tá, quí HLV và quí HT,
 
Dearest VEYM Chaplains, Chaplain-Assistants and youth leaders,
 
Đầu thư, BCHTU chúng con xin gởi lời chúc sức khỏe đến quí Cha, quí Trợ Úy, quí Trợ Tá, quí HLV/HT và tất cả các thành viên trong Phong Trào TNTT VN tại Hoa Kỳ! Chúng con xin gởi đến quí vị thông báo liên quan đến chương trình VEYM Membership Management System (MMS), tạm dịch là Hệ Thống Quản Lý Thành Viên của Phong Trào TNTT VN tại Hoa Kỳ. Xin quí vị xem văn thư đính kèm và liên lạc Tr. Nguyễn Đạo tại điện thư dao.nguyen@veym.net nếu có thắc mắc hoặc cần trợ giúp. Chúng em cũng xin quí Anh Chị Liên Đoàn Trưởng và quí Đoàn Trưởng giúp phổ biến thông báo đến các đoàn và kêu gọi tất cả thành viên cùng hợp tác. Xin cảm ơn các Anh Chị!  
Please find the VEYM Membership Management System (MMS) memorandum attached and contact Tr. Đạo Nguyễn via dao.nguyen@veym.net for assistance as needed or if you have questions. We humbly ask the League of Chapters presidents and all chapter presidents to kindly help disseminate the news, support, and encourage all chapters to implement.  Thank you very much!
 
Kính chúc quí Cha Tuyên Úy, quí Trợ Úy, quí Trợ Tá, quí HLV và quí HT một buổi tối an bình và mạnh khỏe!
 
Membership Platform Onboarding
 
N22-008 Membership Management Sy stem
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter