Logo

VEYM

TNTT

background

Procedure for VEYM Promotions; Ordering of VEYM Scarves and Rank Certificates

November 10, 2022

Announcements

BCHTU chúng con xin gởi lời chào thân ái nhất đến quí vị. Chúng con xin quí vị vui lòng xem các văn thư cập nhật đính kèm liên quan đến việc thăng cấp cùng cách đặt chứng chỉ, huy hiệu, khăn quàng, và đồng phục chính thức của Phong Trào.  Mọi thắc mắc và góp ý, xin quí vị liên lạc với chúng con tại điện thư headquarters@VEYM.net. 

Please see the updated policy regarding the application process for VEYM promotions and the process of ordering VEYM scarves, rank certificates, insignia badges, and official merchandise. If you have any questions, please kindly email headquarters@VEYM.net. 

BCHTU chúng con chân thành cảm ơn lòng yêu thương và hỗ trợ của quí vị dành cho Phong Trào.  Đặc biệt là sự hợp tác của mọi người giúp chúng con trong việc quản lý các qui trình trên.  Nguyện xin Anh Cả Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúc lành và gìn giữ quí Cha, quí Trợ Úy, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng và toàn thể thành viên.

The National Executive Committee appreciates your ongoing love and support for the Vietnamese Eucharistic Movement, especially your cooperation in assisting the Headquarters in managing this process. May the love and grace of Jesus Christ, through the intercession of Mary and Saint Joseph, bless you always

N22 009 Procedure for Veym Promotions; Ordering of Veym Scarves and Rank Certificates
Code of Conduct Acknowledgement Form
VEYM TNTT Code of Coduct Final Version 09/06/2022
Đơn Xin Thăng Cấp Và Trao Khăn HT/TT/HLV
Đơn Xin Trao Khăn Trợ Uý Và Tuyên Uý
Post Camp Completion Verification Form
Promotion Request Excel Sheet

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter