Logo

VEYM

TNTT

background

Updated Training Camp Announcement - Tiberia 17, 18 & Sinai 30

November 07, 2022

Announcements

Xin kính gởi đến quí Cha và quí Trưởng thông báo cập nhật về các sa mạc: Tiberia 17, Tiberia 18 và Sinai 30.  Xin quí vị xem thông tin đính kèm.  Chúng con kính xin quí Tuyên Úy khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các HT tại địa phương tham gia các sa mạc trên.  Xin quí Liên Đoàn Trưởng và Đoàn Trưởng phổ biến thông tin đến các Huynh Trưởng trong Đoàn/Liên Đoàn.

N22 011 (Amended) Thong Bao Sa Mac Tiberia 17 & 18 and Sinai 30
Application Sinai 30
Application Tiberia 17
Application Tiberia 18
VEYM Participant Agreement Form

 

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter