Logo

VEYM

TNTT

Please Pray for Linh Hồn Antôn Vũ Tuấn David - Thành Kính Phân Ưu!

Please Pray for Linh Hồn Antôn Vũ Tuấn David - Thành Kính Phân Ưu!

Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào, 


Được tin thân phụ của em Vũ Aiden và em Vũ Caitlyn, thuộc Đoàn TNTT Phêrô & Phaolô, Orlando, FL- Liên Đoàn Joan d’Arc, là ông Antôn Vũ Tuấn David, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.


Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến hai  cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây: 

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter