Logo

VEYM

TNTT

background

Prayer Corner

Please pray for Linh Hồn Têrêsa Lê Nguyễn Delena - Thành Kính Phân Ưu!
March 16, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên,   Nhận được tin em Têrêsa Lê Nguyễn Delena, Hiệp Sĩ đoàn TNTT Kitô Vua, Denver - thuộc Liên Đoàn John Paul II, đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU xin gửi đến đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây. Nguyện xin Thiên Chúa thương ban nước hằng sống cho Linh Hồn Têrêsa và ban niềm an ủi cho gia đình trong lúc này.    Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ Ngày 17 Tháng Ba, để cầu nguyện cho cho Linh Hồn Têrêsa sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Xin quý thành viên địa phương cố gắng tham dự các giờ cầu nguyện, nghi thức và Thánh Lễ an táng để cùng tiễn đưa Linh Hồn em Têrêsa đến nơi an nghỉ cuối cùng.  Xin quý vị xem cáo phó và chương trình kèm theo:null [https://cmsv2.veym.net/assets/f8fc3c83-b2d1-4425-878a-c6497897343a?width=553&height=746]
Please pray for Linh Hồn Linh Mục Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SDB - Thành Kính Phân Ưu!
March 11, 2023
Kính thưa đại gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ,   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin bày tỏ tấm lòng yêu mến và thương nhớ đến người Cha quá cố:   Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ Ngày 12 Tháng 3, để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Phaolô sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Phaolô cũng như an ủi tang gia trong lúc này.  Xin quý vị xem cáo phó và chương trình kèm theo: null [https://cmsv2.veym.net/assets/d1a51e99-aad5-48d7-850a-22cf2354e768?width=895&height=1280]
Please pray for Linh Hồn Soeur Anna Nguyễn Loan - Thành Kính Phân Ưu!
March 09, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên,   Nhận được tin Soeur Anna Nguyễn Loan, Trợ Úy các Đoàn: TNTT Chúa Hài Đòng, Chúa Thánh Thần và Gioan Phaolô II - thuộc Liên Đoàn Inhaxiô Loyola, đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin bày tỏ tấm lòng yêu mến và thương nhớ đến vị Trợ Úy khả ái   Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ hôm nay, Ngày 9 Tháng 3, để cầu nguyện cho Linh Hồn Soeur Anna sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Soeur Anna cũng như an ủi tang gia trong lúc này.             Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Anna. Amen.
Please pray for Linh Hồn Micae Lê Quang Minh - Thành Kính Phân Ưu!
March 06, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ của Trưởng Têrêsa Lê Dora, thuộc Đoàn TNTT Thánh Linh – Liên Đoàn Sinai, là ông Micae Lê Quang Minh, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Dora cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:    Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ kinh và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Micae và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.    Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Micae. Amen.  
Please pray for Linh Hồn Giuse Phạm Ngọc Linh - Thành Kính Phân Ưu!
March 06, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin anh trai của Linh Mục Phạm Ngọc Toàn - Tuyên Úy Liên Đoàn Sinai, là ông Giuse Phạm Ngọc Linh, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Cha Toàn cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây: Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ kinh và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.    Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Giuse. Amen.  
Please pray for Linh Hồn Anna Nguyễn Thị Diệu - Thành Kính Phân Ưu!
March 06, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân mẫu của Trợ Tá Anna Nguyễn Thị Tuyết Vân, thuộc đoàn Thánh Linh - Liên Đoàn Sinai, là bà Anna Nguyễn Thị Diệu, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trợ Tá Vân cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây: Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ kinh và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Anna và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.    Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Anna. Amen.
Please pray for Linh Hồn Anê Bùi Thị Chín - Thành Kính Phân Ưu!
February 24, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân mẫu của Trưởng Têrêsa Nguyễn Xuân Thảo Vân, thuộc Liên Đoàn Inhaxiô Loyola, là bà Anê Bùi Thị Chín, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Thảo Vân cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Kính xin quý thành viên cầu nguyện cho Linh Hồn Anê sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cũng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ kinh nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Anê và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin quý vị xem cáo phó và chương trình kèm theo:   null [https://cmsv2.veym.net/assets/733b21eb-2d0f-4d91-b485-1006303d4dfb?width=526&height=678]
Please pray for Linh Hồn Phêrô Nguyễn Văn Thọ - Thành Kính Phân Ưu!
February 24, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ của Trưởng Phêrô Nguyễn Hữu Đức và Trợ Tá Lam cũng là ông của Trưởng Michael, Trưởng Julie, Trưởng Andrew, và em HSTT Anne, thuộc đoàn Tôma Thiện - Liên Đoàn Joan d'Arc, là cụ Phêrô Nguyễn Văn Thọ, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Đức cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:    Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ kinh và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.   
Please pray for Linh Hồn Vincentê Ngô Trọng Thuyên - Thành Kính Phân Ưu!
January 26, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ của Trưởng Têrêsa Ngô Ngọc Hiếu, phó chủ tịch quản trị BCHTU, là cụ ông Vincentê Ngô Trọng Thuyên, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Hiếu cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng trong 9 ngày tới, bắt đầu từ hôm nay (Ngày 26 Tháng 01) bằng việc đọc 1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh để cầu nguyện cho Linh Hồn Vincentê sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cũng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng cầu nguyện cho Linh Hồn Vincentê và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin quý vị xem cáo phó và chương trình kèm theo: null [https://cmsv2.veym.net/assets/5acbbec9-8cb6-46dd-9c97-131ee7658b76?width=995&height=1280]
Please pray for Linh Hồn Andrê Huỳnh Văn Vĩnh - Thành Kính Phân Ưu!
January 21, 2023
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ và ông nội của Trợ Tá Trí và Trưởng Travis, thuộc đoàn TNTT Đominicô Saviô, Phoenix, AZ - Liên Đoàn Sinai, là cụ ông Andrê Huỳnh Văn Vĩnh, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trợ Tá Trí cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:    Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Andrê và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện. 
Please Pray for Linh Hồn Antôn Vũ Tuấn David - Thành Kính Phân Ưu!
December 28, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin thân phụ của em Vũ Aiden và em Vũ Caitlyn, thuộc Đoàn TNTT Phêrô & Phaolô, Orlando, FL- Liên Đoàn Joan d’Arc, là ông Antôn Vũ Tuấn David, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa. Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến hai  cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây: 
Pray for Linh Hồn Maria Nguyễn Thị Kim - Thành Kính Phân Ưu
November 18, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin thân mẫu của Trưởng Đỗ Trung Thành và Trưởng Vũ Chi Anna, thuộc Đoàn TNTT Tôma Thiện - Liên Đoàn Thánh Gia, là bà Maria Nguyễn Thị Kim, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa. Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Thành cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện. Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria. Amen.
RIP Trợ Tá Giuse Khưu Nhân Phong - Thành Kính Phân Ưu
November 18, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Nhận được tin Trợ Tá Giuse Khưu Nhân Phong, Đoàn TNTT Saint Barbara, Santa Ana CA thuộc Liên Đoàn Nguồn Sống, đã được Chúa thương gọi về với Ngài. Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ Ngày 18 Tháng 11, để cầu nguyện cho Linh Hồn Trợ Tá Phong sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse cũng như an ủi tang gia trong lúc này.   Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Giuse.  Amen.
Please Pray for Linh Hồn Phêrô Trần Hữu Huy - Thành Kính Phân Ưu!
November 16, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,     Được tin thân phụ của Trưởng Trần Hoàng Peter, HSTT Trần Hưng Paul và em HS Trần Thuận Patrick, thuộc Đoàn TNTT Thánh Tâm - Liên Đoàn Đaminh Saviô, là ông Phêrô Trần Hữu Huy, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.  Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Peter, HSTT Paul và HS Patrick cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:   Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện. Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Phêrô.  Amen.
Please Pray for Linh Hồn Francis Nguyễn Hoàng Timmie - Thành Kính Phân Ưu!
November 11, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin em trai của Trưởng  Lưu Diana và Trưởng Lưu Huy Công, thuộc Đoàn TNTT Thánh Giuse- Liên Đoàn Inhaxio  Loyola, là Francis Nguyễn Hoàng Timmie, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa. Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Diana và Trưởng Công cùng đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Francis và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện. Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Francis.  Amen.
Please Pray for Linh Hồn Maria Phan Thị Tứ - Thành Kính Phân Ưu!
November 06, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin thân mẫu của Trưởng Vũ Hữu Chỉnh, thuộc Đoàn TNTT Dominicô Saviô - Liên Đoàn Sinai, là bà Maria Phan Thị Tứ, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa. Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Chỉnh và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này.  Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện. Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria.  Amen.
Please Pray for Linh Hồn Maria Lưu Thị Mến - Thành Kính Phân Ưu!
October 28, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân  của mẫu của Trưởng Cường và Trưởng Tâm, thuộc Đoàn TNTT Anrê Dũng Lạc, Sarasota, Florida - Liên Đoàn Joan d'Arc, là bà Maria Lưu Thị Mến, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trưởng Cường, Trưởng Tâm, và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu   Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này.  Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.   Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Maria.  Amen.
RIP Cha Cố Giuse Bùi Mạnh Tín - Thành Kính Phân Ưu!
October 28, 2022
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên,   Nhận được tin Linh Mục Giuse Bùi Mạnh Tín, cựu Tuyên Úy Đoàn TNTT Đức Mẹ La Vang, Albuquerque, New Mexico, thuộc Liên Đoàn Biển Đức đã được Chúa thương gọi về sáng nay.   Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin bày tỏ tấm lòng yêu mến và thương nhớ đến vị Tuyên Uý rất khả kính: Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ Ngày 29 Tháng 10, để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Cố Giuse sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Cố Giuse cũng như an ủi tang gia trong lúc này.     Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi Linh Hồn Giuse.  Amen.
Pray for Linh Hồn Antôn Võ Văn Vân - Thành Kính Phân Ưu!
October 19, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ của Trợ Tá Tâm và Trợ Tá Hương, thuộc Đoàn TNTT Phêrô Phaolô, Orlando, FL - Liên Đoàn Joan d'Arc, là cụ ông Antôn Võ Văn Vân, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Trợ Tá Tâm, Trợ Tá Hương, và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu:  Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện cho Linh Hồn Antôn và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này.   Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu. Xin cứu rỗi Linh Hồn Antôn.
Pray for Linh Hồn Giuse - Thành Kính Phân Ưu!
October 12, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Thumbnail Image (4) [https://cmsv2.veym.net/assets/2c51363f-6a10-4f1b-a74d-c202d4713206?width=657&height=871] Được tin thân phụ của Huấn Luyện Viên Hoàng Văn Bính và ông nội của Trưởng Hoàng Quang, thuộc Đoàn TNTT 117, Arlington, TX - Liên Đoàn Biển Đức, là cụ ông Giuse Hoàng Văn Binh, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.       Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Huấn Luyện Viên Bính, Trưởng Quang và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu:  Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình kèm theo:   
RIP Trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng - Thành Kính Phân Ưu
October 05, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng, và toàn thể quí thành viên,   Nhận được tin Trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, thuộc Đoàn TNTT Gabriel - Liên Đoàn Inhaxiô Loyola, đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU xin gửi đến Tr Linh, hai em Thịnh, Lộc, và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây. Nguyện xin Thiên Chúa thương ban nước hằng sống cho Linh Hồn Gioan Baotixita và ban niềm an ủi cho gia đình trong lúc này.        Xin quí thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ Ngày 06 Tháng 10, để cầu nguyện cho cho Linh Hồn Gioan Baotixita  sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Xin quí thành viên địa phương cố gắng tham dự các giờ cầu nguyện, nghi thức và Thánh Lễ an táng để cùng tiễn đưa Linh Hồn Gioan Baotixita đến nơi an nghỉ cuối cùng.  
RIP Ông Phêrô Nguyễn Đình Khương​ - Thành Kính Phân Ưu
September 24, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ của Trưởng Nguyễn Bryan (Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ Liên Đoàn Ra Khơi) và Trưởng Nguyễn Andrew, là Ông Phêrô Nguyễn Đình Khương, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.      Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành kính gởi đến hai trưởng và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây:  Download (1) [https://cmsv2.veym.net/assets/4b57b14d-e950-4331-9f6a-15cfca94642c?width=502&height=652]     Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình kèm theo:      
RIP Anh Phêrô Nguyễn Minh Thành​ - Thành Kính Phân Ưu
September 23, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin chồng của Trưởng Đỗ Thị Bích Lam, thuộc Liên Đoàn Ra Khơi, là Anh Phêrô Nguyễn Minh Thành, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành kính gởi đến Trưởng Bích Lam và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây:  Image [https://cmsv2.veym.net/assets/51396236-3de3-4f19-b2ed-0e3ddf926358?width=520&height=673]   Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình kèm theo:   Image (1) [https://cmsv2.veym.net/assets/7b2fbdf2-d252-4c76-9a7b-0dfcc9a400e9?width=802&height=1280]
RIP Ông Cố Đaminh Hoàng Trung Chính - Thành Kính Phân Ưu
September 22, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin thân phụ của Linh Mục Hoàng Hải Triều CRM, Tuyên Úy Đoàn Thánh Giuse, là Ông Cố Đaminh Hoàng Trung Chính, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành kính gởi đến Cha và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây: Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Đaminh và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.   Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Đaminh. Amen. 
RIP Ông Cố Đaminh Hoàng Trung Chính - Thành Kính Phân Ưu
September 22, 2022
Download (3) [https://cmsv2.veym.net/assets/7a50df5a-a1ba-4b8f-8b9a-85ede2117ab7?width=514&height=667]Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,    Được tin thân phụ của Linh Mục Hoàng Hải Triều CRM, Tuyên Úy Đoàn Thánh Giuse, là Ông Cố Đaminh Hoàng Trung Chính, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.      Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành kính gởi đến Cha và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây:      Kính xin quí Cha Tuyên Uý và quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Đaminh và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quí thành viên cùng hiệp nguyện.   Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Đaminh. Amen. 
RIP Bà Cố Maria Hàng Ngọc Loan - Thành Kính Phân Ưu
August 24, 2022
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,  Được tin thân mẫu của  Soeur Phan Mary, Trợ Úy Liên Đoàn Thánh Gia, là Bà Cố Maria Hàng Ngọc Loan, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành gởi đến Soeur và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây:  Image (2) [https://cmsv2.veym.net/assets/d662c17f-8aba-4c56-abde-b3b90cecd136?width=504&height=655]   Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình kèm theo:    Image (3) [https://cmsv2.veym.net/assets/f44d699d-56c5-4e23-9119-df55d78a2b2e?width=703&height=917]
Pray for Linh Hồn Maria - Thành Kính Phân Ưu
August 21, 2022
Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào,  Được tin hiền mẫu của Huấn Luyện Viên Hoàng Văn Bính và bà nội của Trưởng Hoàng Quang, thuộc Đoàn TNTT 117, Arlington, TX - Liên Đoàn Biển Đức, là bà Maria Đặng Thị Nhủ, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.     Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Huấn Luyện Viên Bính, Trưởng Quang và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:  Image (4) [https://cmsv2.veym.net/assets/69769b18-1f00-4f25-90ed-f21a84c8d056?width=631&height=816] Xin quí thành viên hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria. Cùng xin quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an tang để cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi tang gia trong lúc này.  
RIP Bà Cố Maria Phan Thị Mỹ - Thành Kính Phân Ưu
August 18, 2022
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,  Được tin thân mẫu của Cha Phanxicô Xaviê Phan Học, OFM, Tuyên Úy của Đoàn TNTT Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ở Greenville, SC, thuộc Liên Đoàn Joan of Arc, là Bà Cố Maria Phan Thị Mỹ, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.  Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin chân thành gởi đến Cha Học và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây:  Image (5) [https://cmsv2.veym.net/assets/07ebec85-309f-4f8c-a624-78ac7ae6198e?width=469&height=613] Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình sau đây:  Image (6) [https://cmsv2.veym.net/assets/e031d4e0-377e-41b3-b826-744760101e81?width=586&height=772] Image (7) [https://cmsv2.veym.net/assets/26f47000-6417-4374-baba-70924e0b3a84?width=583&height=772]
RIP Cha Cố Giuse Vũ Thành
August 15, 2022
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên,   Nhận được tin Cha  Cố Giuse Vũ Thành, cựu Tuyên Úy Đoàn TNTT Anrê Phú Yên - Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin bày tỏ tấm lòng yêu mến và thương nhớ đến vị Tuyên Uý rất khả kính:   Image (10) [https://cmsv2.veym.net/assets/07e5a511-f255-416e-97b5-e7067f16fe26?width=471&height=612]   Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Cố Giuse sớm được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Cố Giuse cũng như an ủi tang gia trong lúc này. 
Pray for Linh Hồn Têrêsa - Thành Kính Phân Ưu
August 11, 2022
Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào, Được tin Bà Têrêsa Hoàng Thị Thược, thân mẫu của Tr Hiến, thuộc Đoàn Gabriel - Arcadia, CA, Liên Đoàn Ignatius Loyola, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.  Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Tr Hiến và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây: Image (11) [https://cmsv2.veym.net/assets/4e3feafd-723b-4c4f-869a-5f6815464402?width=560&height=745] Xin quý thành viên hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an tang để cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi tang gia trong lúc này.  Xin xem chương trình thăm viếng và tang lễ sau đây:    Image (12) [https://cmsv2.veym.net/assets/be468553-2d7b-4a0c-bbdf-d468d7aa69ce?width=672&height=881]
Pray for Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh - Thành Kính Phân Ưu
July 29, 2022
Kính báo cùng quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên:   Nhận được tin anh cả của Cha Nguyễn Trung Tuấn, Tuyên Uý Liên Đoàn St. Polycarp, Liên Đoàn Nguồn Sống, là Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Cha Nguyễn Trung Tuấn và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:   Image (13) [https://cmsv2.veym.net/assets/829f0811-1e4a-49af-8a77-6fe29536d8c8?width=2550&height=3300]   Xin quý thành viên hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Alphongsô. Và xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an tang để cầu nguyện cho Linh Hồn Alphongsô và an ủi tang gia trong lúc này.    Sau đây là chi tiết về chương trình Lễ An Táng của Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh:    Thứ Sáu ngày 1 tháng 7: > * 3PM - 6PM:  Nghi Thức làm Phép Tang Xác và Cầu Nguyện tại St Polycarp > * 6:30PM - Lễ Vọng tại St Polycarp  Thứ 7 ngày 2 tháng 7: > * 10AM: Thánh Lễ An Táng tại Nhà thờ Christ Our Savior 2000 W Alton Ave Santa Ana, CA 92704.  > * Sau lễ chôn ở Nghĩa trang Chúa Chiên Lành ở Huntington Beach Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Alphongsô. Amen. 
RIP Cha Cố Gioan Lưu Mai Khiên, SVD - Thành Kính Phân Ưu
June 10, 2022
Kính báo cùng quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên:   Nhận được tin Cha Cố Gioan Lưu Mai Khiên, SVD, Tuyên Uý Đoàn Chúa Thăng Thiên - Liên Đoàn John Paul II, và là Nguyên Tổng Tuyên Uý Tổng Liên Đoàn Úc Châu (1995-1998), đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU chúng con xin bày tỏ tấm lòng yêu mến và thương nhớ đến vị Tuyên Uý rất khả kính.  Xin quý thành viên cùng thực hiện Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Novena) trong 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ ngày 11 tháng 6, để cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Cố Gioan Lưu Mai Khiên, SVD sớm vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc.    Sau đây là tâm tình phân ưu:   287009505 1061947451071720 2593187363827822306 N [https://cmsv2.veym.net/assets/5f4f1a9f-7dd7-4146-9f74-e9bb814a3461?width=2550&height=3300] Thành Kính Phân Ưu ❤️
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter