Logo

VEYM

TNTT

Pray for Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh - Thành Kính Phân Ưu

Pray for Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh - Thành Kính Phân Ưu
Kính báo cùng quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và toàn thể quý thành viên:
 
Nhận được tin anh cả của Cha Nguyễn Trung Tuấn, Tuyên Uý Liên Đoàn St. Polycarp, Liên Đoàn Nguồn Sống, là Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh đã giã từ trần thế để trở về cùng Thiên Chúa. 
 
Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Cha Nguyễn Trung Tuấn và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:
 
Image (13)
 
Xin quý thành viên hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Alphongsô. Và xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an tang để cầu nguyện cho Linh Hồn Alphongsô và an ủi tang gia trong lúc này. 
 
Sau đây là chi tiết về chương trình Lễ An Táng của Linh Hồn Alphongsô Nguyễn Trung Vinh: 
 
Thứ Sáu ngày 1 tháng 7:
  • 3PM - 6PM:  Nghi Thức làm Phép Tang Xác và Cầu Nguyện tại St Polycarp
  • 6:30PM - Lễ Vọng tại St Polycarp 
Thứ 7 ngày 2 tháng 7:
  • 10AM: Thánh Lễ An Táng tại Nhà thờ Christ Our Savior 2000 W Alton Ave Santa Ana, CA 92704. 
  • Sau lễ chôn ở Nghĩa trang Chúa Chiên Lành ở Huntington Beach
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi linh hồn Alphongsô. Amen. 
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter