Logo

VEYM

TNTT

Pray for Linh Hồn Maria - Thành Kính Phân Ưu

Pray for Linh Hồn Maria - Thành Kính Phân Ưu

Kính thưa quí Cha Tuyên , quí Trợ , quí Trợ Tá, quí Huấn Luyện Viên, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào, 

Được tin hiền mẫu của Huấn Luyện Viên Hoàng Văn Bính và bà nội của Trưởng Hoàng Quang, thuộc Đoàn TNTT 117, Arlington, TX - Liên Đoàn Biển Đức, là bà Maria Đặng Thị Nhủ, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.    

Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Huấn Luyện Viên Bính, Trưởng Quang và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây: 

Image (4)

Xin quí thành viên hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria. Cùng xin quí thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an tang để cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi tang gia trong lúc này.  

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter