Logo

VEYM

TNTT

Pray for Linh Hồn Têrêsa - Thành Kính Phân Ưu

Pray for Linh Hồn Têrêsa - Thành Kính Phân Ưu

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huấn Luyện Viên, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào,

Được tin Bà Têrêsa Hoàng Thị Thược, thân mẫu của Tr Hiến, thuộc Đoàn Gabriel - Arcadia, CA, Liên Đoàn Ignatius Loyola, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa. 

Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU xin chân thành gửi đến Tr Hiến và đại gia đình tang quyến những tâm tình phân ưu sau đây:

Image (11)
Xin quý thành viên hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Maria. Cùng xin quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các nghi thức và thánh lễ an tang để cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và an ủi tang gia trong lúc này.  Xin xem chương trình thăm viếng và tang lễ sau đây: 
 
Image (12)
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter