Logo

VEYM

TNTT

RIP Bà Cố Maria Hàng Ngọc Loan - Thành Kính Phân Ưu

RIP Bà Cố Maria Hàng Ngọc Loan - Thành Kính Phân Ưu

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng cùng tất cả quý thành viên trong Phong Trào, 

Được tin thân mẫu của  Soeur Phan Mary, Trợ Úy Liên Đoàn Thánh Gia, là Bà Cố Maria Hàng Ngọc Loan, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   

Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành gởi đến Soeur và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây: 

Image (2)
 
Kính xin quý Cha Tuyên  và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố Maria và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình kèm theo: 
 
Image (3)
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter