Logo

VEYM

TNTT

RIP Ông Phêrô Nguyễn Đình Khương​ - Thành Kính Phân Ưu

RIP Ông Phêrô Nguyễn Đình Khương​ - Thành Kính Phân Ưu

Kính thưa quí Cha Tuyên Uý, quí Trợ Uý, quí Trợ Tá, quí Huynh Trưởng cùng tất cả quí thành viên trong Phong Trào, 

 

Được tin thân phụ của Trưởng Nguyễn Bryan (Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ Liên Đoàn Ra Khơi) và Trưởng Nguyễn Andrew, là Ông Phêrô Nguyễn Đình Khương, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về cùng Thiên Chúa.   

 

Cùng với quí Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, ban chấp hành Trung Ương chúng con xin chân thành kính gởi đến hai trưởng và đại gia đình tang quyến tâm tình phân ưu sau đây: 

Download (1)
 
 
Kính xin quý Cha Tuyên Uý và quý thành viên địa phương sắp xếp thời gian đến tham dự các giờ cầu nguyện và thánh lễ an táng để cầu nguyện cho Linh Hồn Phêrô và an ủi gia đình tang quyến trong lúc này. Xin tất cả quý thành viên cùng hiệp nguyện. Xin xem cáo phó và chương trình kèm theo:
 
 
 
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter