Logo

VEYM

TNTT

Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tuyên Úy LĐ John Paul II, LM Giuse Trần Công Bằng, SVD

Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tuyên Úy LĐ John Paul II, LM Giuse Trần Công Bằng, SVD

Cha Bằng kính mến,

Nhân dịp ngày sinh nhật của cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha sinh nhật tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa và những người thương yêu!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Image (15)

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter