Logo

VEYM

TNTT

background

Tin Vui

LĐ Nguồn Sống Sa Mạc Lửa Thiêng 55 - Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ
April 02, 2023

Within the same weekend, LĐ Nguồn Sống also hosted another fruitful training camp, Sa Mạc Lửa Thiêng 55 - Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ. The SMS spent 4 days together to fuel their soul with spiritual nourishments, learned many beneficial lessons, enjoyed delicious food, and built relationships with other Huynh Trưởng around the nation. May they go forth and continue to live The Eucharistic Day and strengthen their relationship with God so that everything they do, they do it in the name of God! 

LĐ Sinai Sa Mạc Lửa Thiêng 56 - Cấp II Ấu Nhi
April 02, 2023

Thanks be to God for another successful training camp at LĐ Sinai. Nearly 50 Huynh Trưởng along with Ban Điều Hành, Ban Tổ Chức, Ban Huấn Luyện and many individuals who have sacrificed their weekend to pitch into the success of this camp. May the SMS bring home all of the fruits that they have harvested and become a contributor with the knowledge they have received to the growth of their local chapter. 

LĐ Nguồn Sống Sa Mạc Samaritanô 75
April 02, 2023

Cuối tuần vừa qua, LĐ Nguồn Sống tổ chức Sa Mạc Samaritano 75 và đã huấn luyện gần 30 Sa Mạc Sinh. Tạ ơn Chúa cho sự hy sinh phục vụ của họ và sẵn sàng đến với Sa Mạc để trao dồi thêm kiến thức về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn nâng đỡ quý Trợ Tá để họ chở thành những người tông đồ luôn hy sinh và phục vụ cho Đoàn, Liên Đoàn, và Phong Trào. 

Level II Training Camps Scholarship Winners ($200)
April 01, 2023

Congratulations to the VEYM's Scholarship winners!

1. Tr. Maria Hứa Xuân Mai - Đoàn Gioan Tiền Hô, Huntington Beach - LĐ Nguồn Sống

2. Tr. Lê T. John - Đoàn Kitô Vua, Denver - LĐ Gioan Phaolô II 

3. Tr. Đỗ Phương Trinh Michelle - Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, LĐ Nguồn Sống 

Level III Training Camps Scholarship Winners ($250)
April 01, 2023

Congratulations to the VEYM's Scholarship winners!!

1. Tr. Phạm Philip - Đoàn Sao Biển, Chicago - LĐ Gioan Phaolô II 

2. Tr. Vương Thuỳ Linh - Đoàn Thánh Giuse, Minnesota, LĐ Gioan Phaolô II

3. Tr. Nguyễn Thuỷ Tiên - Đoàn Thánh Giuse, Tampa, LĐ Joan of Arc 

4. Trần Anthony - Đoàn Phêrô, Michigan - LĐ Gioan Phaolô II 

5. Tr. Nguyễn Thiên- Tâm Tommy - Đoàn Thánh Tâm, Virginia - LĐ Đaminh Savio 

6. Tr. Vũ Phương-Loan Christina - Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim - LĐ Nguồn Sống 

 

HLVTC Training Camps Scholarship Winners ($300)
April 01, 2023

Congratulations to the VEYM's Scholarship winners!!!

1. Tr. Nguyễn Lâm Denny - Đoàn Don Bosco, Austin - LĐ Biển Đức 

2. Tr. Elizabeth Phạm Ngọc Vân Chi - Đoàn Thánh Giuse, Minnesota - LĐ Gioan Phaolô II 

LĐ Nguồn Sống Đại Hội NS/HS
March 18, 2023

Constant rain and shine still could not bring down the overflowing joy and spirit at LĐ Nguồn Sống Đại Hội Nghĩa Sĩ/ Hiệp Sĩ. They rediscovered their roots through the theme "One Heritage, Many Journeys" and learned to grow strong through one another. 

LĐ Đaminh Savio Huynh Trưởng Retreat - Ephata VI
March 18, 2023

Congratulations to LĐ Đaminh Savio for a wonderful, restful and renewing Huynh Trưởng Retreat - Ephata VI. May they continue to Offer Up their highs and lows in their daily lives and strengthen their relationship with our Lord Jesus Christ. 

At this retreat, LĐ Đaminh Savio also re-elected their new Ban Thường Vụ Liên Đoàn term 2023-2026. Congratulations to the new elected cabinet and also a big gratitude to those who served on the previous term! 

LĐ Đức Mẹ Mân Côi Sa Mạc Dấn Thân XVI
March 18, 2023

LĐ Đức Mẹ Mân Côi had a successful Sa Mạc with over 40 wonderful Hiệp Sĩ Trưởng Thành who are fired to learn and find their calling to become a Huynh Trưởng. May they go forth and serve with a loving heart! 

During Sa Mạc, LĐ Đức Mẹ Mân Côi also gathered to elect their new Ban Thường Vụ Liên Đoàn term 2023-2026. Congratulations to the newly elected cabinet and we cannot wait to journey with them! 

LĐ Biển Đức Sa Mạc Phêrô XIX/XX
March 18, 2023

Congratulations to LĐ Biển Đức for a successful first Sa Mạc of the year! May the Sa Mạc Sinh go forward and lead with a humble heart! 

VEYM 4th Annual Servant Leadership Retreat
March 04, 2023

Over 30 servant leaders at the League of Chapters, National Academic Committee, and National Executive Committee around the nation gathered, be charged, and fuel the fire of their soul through a 3-day retreat with the theme "Encountering Christ". 

LĐ Phaolô Hạnh Huynh Trưởng Retreat - Betania XXI
March 04, 2023

Congratulations to the Leagues of Chapter Phaolô Hạnh for organizing a fruitful Huynh Trưởng Retreat - Betania XXI, with the theme of "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." - Matthew 11:28. 

 

Happy Birthday Tr. Đạo, UV Ky Thuat IT
January 19, 2023

Please join us in praying for and wishing our UV Ky Thuat IT, Tr. Đạo, a most blessed birthday. Grateful for your service, sacrifice and leadership. You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph, and Saint Dominic bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always! Congratulations!!

Happy Birthday to Trưởng Maria Nguyễn Như Thùy Vân, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Gioan Phaolô II !
January 06, 2023

Dearest Trưởng Thùy Vân,

Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary and Saint Joseph bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  

VEYM loves you!

Happy Birthday to Trưởng Antôn Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng Ban Nghiên Huấn Trung Ương!
December 22, 2022

Dearest Trưởng Linh,

Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph and Saint Anthony bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  

VEYM loves you!

Happy Birthday to Trưởng Đa Minh Đào Đức Khánh, Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn BCHTU!
December 17, 2022

Dearest Trưởng Khánh,

Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph and Saint Dominic bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  

VEYM loves you!

Happy Birthday to Cha Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Tuyên Úy Liên Đoàn Inhaxiô Loyola!
December 16, 2022

Cha Tuấn kính mến,

Hôm nay là ngày sinh nhật của Cha.  Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Thánh Đa Minh ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Happy Birthday Father!  Phong Trào TNTT chúng con yêu Cha! 

Happy Birthday to Cha Gioan Bosco Nguyễn JB Trí, Tuyên Uý Liên Đoàn Joan of Arc!
December 13, 2022

Cha Trí kính mến,

Hôm nay là ngày sinh nhật của Cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Thánh Gioan Bosco ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Happy Birthday Father!  Phong Trào TNTT chúng con yêu Cha!

Happy Birthday to LM Giacôbê Nguyễn Tom, OFM, Tuyên Úy Ngành Thiếu Nhi!
December 11, 2022

Cha Tom kính mến,

Hôm nay là ngày sinh nhật của Cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Thánh Giacôbê ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Happy Birthday Father!  Phong Trào TNTT chúng con yêu Cha! ❤️🙏💐

Happy Birthday to Trưởng Gioan Baotixita Trần Nhân Tôn, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Nguồn Sống!
December 05, 2022

Dearest Trưởng Tôn,

Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph and Saint John the Baptist bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  

VEYM loves you! ❤️🙏💐

Happy Birthday to Trưởng Francis Xavier Vũ Cao Lập, Tổng Thủ Quỹ BCHTU!
December 03, 2022

Dearest Trưởng Lập,

Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest Birthday & Feast Day filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph and Saint Francis Xavier bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  

VEYM loves you! ❤️🙏💐

Happy Birthday to Trưởng Đôminicô Saviô Hồ Hoàng Hiếu, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thánh Gia!
November 28, 2022

Dearest Trưởng Hiếu,

 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mother Mary, Saint Joseph and Saint Dominic Savio bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  
 
VEYM loves you! ❤️🙏💐
Chúc mừng Lễ Quan Thầy Liên Đoàn San Diego!
November 13, 2022

Dearest VEYM family,

Please join us in extending a special prayer and happy Feast Day wishes to the San Diego League of Chapters.  

Saint Diego (Didacus) was known for his great love for the Holy Cross and his charitable sacrifices.  On his death bed, he looked at the crucifix and prayed, “O faithful wood, O precious nails! You have borne an exceedingly sweet burden, for you have been judged worthy to bear the Lord and King of heaven.” Together with the Chaplains, all the committees and divisions at VEYM National, we wish the San Diego League of Chapters a most blessed Feast Day! May your patron saint always intercede for you and help you all to have burning zeal for souls through prayers and charitable works. Happy Feast Day!  ❤️

Wedding Bells
November 12, 2022
Congratulations to Tr. Hồng Phúc and anh Thế Trường from LĐ Biển Đức, Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp on their special day celebrating the Sacrament of Matrimony on 11/12/2022.  May God shower them with His Love and grace.
Chúc Mừng Sinh Nhật LM Phaolô Chu Trọng Phước SDB, Tuyên Uý Ngành Nghĩa Sĩ & Tuyên Uý Liên Đoàn Phaolô Hạnh!
November 06, 2022
Cha Phước kính mến,
 
Nhân ngày mừng sinh nhật của Cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  
 
Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và thánh Phaolô tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài. 
 
Chúc mừng Lễ Quan Thầy Liên Đoàn Gioan Phaolô II
October 22, 2022
Dearest VEYM family,
 
Please join us in extending a special prayer and Feast Day wishes to the John Paul II League of Chapters.  
 
Throughout his pontificate, our beloved Pope Saint John Paul the Great most used phrase was, “Be not afraid.” Together with the Chaplains, all the committees and divisions at VEYM National, we wish the John Paul II League of Chapters a most blessed Feast Day! May your patron saint always intercede for you and help you all to have burning love and unceasing trust in Jesus in the Eucharist. May you never be fearful on your journey to evangelize and share God's love to others. Happy Feast Day!  ❤️
Happy belated Birthday to Rev. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phương, Tuyên Uý Liên Đoàn Nguồn Sống!
October 20, 2022

Cha Phương kính mến,

Hôm qua là ngày sinh nhật của cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và thánh Gioan Baotixita ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Happy Belated Birthday Father!  Phong Trào TNTT chúng con yêu Cha! ❤️🙏💐

Happy Birthday to Trưởng Tôma Lê Quang Anh Tuấn, Ủy Viên Nhân Sự BCHTU!
October 19, 2022
Dearest Tr Tuấn
 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mary, saint Joseph and saint Thomas bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  
 
VEYM loves you! ❤️🙏💐
Happy birthday Tr. Anh Thư, Tổng Thư Ký, BCHTU
October 17, 2022
Dearest Tr. Anh Thư
Throughout the year, you remember and wish others on our behalf to celebrate their birthdays. Today is your day! Let us celebrate you and thank God for blessing us with your presence within the VEYM. May the love of Jesus bring hope and joy into your life today and many more days, years  to come.  Cùng với các ban ngành cấp Trung Ương, xin thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương chúc mừng sinh nhật đến Tr. Teresa Avila Nguyễn Phạm Anh Thư, Tổng Thư Ký, BCHTU. Xin chúc Tr. Anh Thư luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa để ơn sự sống Chúa ban nơi Tr. Anh Thư được triển nở. 
Have a most blessed birthday!
 
Happy Birthday to Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân, Liên Đoàn Trưởng of Liên Đoàn Joan of Arc!
October 16, 2022
Dearest Tr Quân
 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of our blessed Mother Mary, and saint Joseph bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  
 
VEYM loves you! ❤️🙏💐
Happy Birthday to Tr. Giuse Mã Phước Tuyền, Liên Đoàn Trưởng of Liên Đoàn Sinai!
October 12, 2022
Dearest Tr Tuyền
 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday filled with love, joy, and peace!  Thank you so much for sharing your love and talents serving our VEYM ministry!  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mary, and St Joseph bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  
 
VEYM love you! ❤️🙏💐
Happy Birthday to Tr. Elizabeth Phạm Ngọc Vân Chi Elizabeth, Ủy Viên Phụng Vụ
October 02, 2022
Dearest chị Liz, 
 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we wish you a happiest birthday and a wonderful upcoming year filled with love, joy, and peace.  Thank you so much for saying "YES" to continue serving as our Uỷ Viên Phụng Vụ! We're grateful for your generosity, talents, and dedication.  You are in our thoughts and prayers today. May Jesus, through the intercession of Mary, St Joseph and St Elizabeth bestow upon you and your family many graces on this special day and remain with you always!  We love you sister! ❤️💐
Happy Birthday to our beloved VEYM President, Tr. Đaminh Hoàng Công Thái Dương!
September 30, 2022
Anh Dương thân mến,
 
Together with all chaplains and committees at the Headquarters, and on behalf of all VEYM members, we would like to send our prayers, love, and happiest birthday wishes to you on this special day. We are grateful to God and your parents for the gift of you today.  Thank you so much for your love and dedication!  Our VEYM family is blessed to have you as our "ray of sunshine".
 
May God, through the intercessions of the Blessed Virgin Mary, St Joseph and St Dominic, always bless you and keep you!  May the Lord let his face shine upon you and be gracious to you! May He look upon you kindly and give you peace!
 
HappyBirthdayAnhDuong1
 
HappyBirthdayAnhDuong2
Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tuyên Úy Ngành Hiệp Sĩ, LM Gioan Kim Khẩu Phạm Hoàng Trung, S.J.!
September 13, 2022

Cha Trung kính mến,

Nhân dịp ngày sinh nhật của Cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha sinh nhật tràn đầy niềm vui và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa và những người thân thương!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Thánh Gioan Kim Khẩu tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Chúc Mừng Sinh Nhật Trưởng Nguyễn Thị Biên!
September 07, 2022

Trưởng Biên thân mến,

Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng em mến chúc chị sinh nhật tràn niềm vui và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa và gia đình!  Cảm ơn lòng nhiệt huyết, yêu thương phục vụ Phong Trào của chị!  Nguyện xin Anh Cả Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban muôn hồng ân xuống trên chị và luôn gìn giữ chị trong tình thương của Ngài.  Happy Belated Birthday! 💐🎂🎉
Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tuyên Úy LĐ John Paul II, LM Giuse Trần Công Bằng, SVD
August 28, 2022

Cha Bằng kính mến,

Nhân dịp ngày sinh nhật của cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha sinh nhật tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa và những người thương yêu!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Image (15)

Thư Bổ Nhiệm BTVTU
July 24, 2022

Kính gửi quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, Huynh Trưởng và các Đoàn Sinh các cấp Thư Bổ Nhiệm Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022-2026.

Phong Trào TNTT hân hoan chúc mừng Tân Ban Thường Vụ và cầu chúc cho các Trưởng nhiều ân sủng và niềm vui trong trách nhiệm mới.

Trong tỉnh yêu Chúa Thánh Thể,

Lm. Fx. Nguyễn Thanh Bình, SVD
Tổng Tuyên Úy

Happy Birthday Trợ Tá Thiết!
July 14, 2022
Please join us in extending a special prayer and birthday wishes to your very own Trưởng Ban Trợ Tá Trung Ương, Trợ Tá Phêrô Vũ Văn Thiết!
 
Chú Thiết kính mến, 
 
Cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban ngành cấp Trung Ương, BCHTU kính chúc Chú mừng ngày sinh nhật thật vui tươi và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.  Cảm ơn chú luôn yêu thương và đồng hành cùng với Phong Trào trong nhiều năm qua. Chú luôn sẵn lòng giúp đỡ trong mọi việc nhỏ to mỗi khi Đoàn, Liên Đoàn, và Trung Ương cần đến Chú. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và ban cho Chú nhiều sức khoẻ, niềm vui, và những ước nguyện thánh thiện như lòng Chú mong ước. 
 
Happy Birthday Chú Thiết!
Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Tổng Tuyên Úy, Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Thanh Bình, SVD
June 12, 2022

Kính gởi Cha Tổng Tuyên Úy,Nhân dịp ngày sinh nhật của Cha, cùng với các ban ngành cấp Trung Ương, con xin thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương gởi lời chúc mừng sinh nhật thân thương nhất đến Cha. Kính chúc Cha luôn tràn đầy niềm vui, sức khỏe dồi dào và được thêm nhiều ân sủng của Anh Cả Giêsu. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh, gìn giữ Cha luôn mãi. We love you and we're praying for you. Have a most blessed Trinity Sunday and joyous birthday Cha Bình!

Thư Chúc Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục
June 01, 2022

Kính gửi: 

 
Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD
Cha Giuse Ngô Đình Thông, CSsR
Trong niềm hân hoan, cùng với các ban ngành cấp Trung Ương, con xin thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương chúc mừng:Cha Phanxicô Xaviê Trần Quốc Tuấn, nguyên Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhân ngày lễ kỷ niệm 25 năm Thụ Phong Linh Mục, mùng 7 tháng 6 năm 2022.Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD, Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhân ngày lễ kỷ niệm 20 năm Thụ Phong Linh Mục, mùng 1 tháng 6 năm 2022.Cha Giuse Ngô Đình Thông, CSsR, Phó Tổng Tuyên Úy Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhân ngày lễ kỷ niệm 15 năm Thụ Phong Linh Mục, mùng 16 tháng 6 năm 2022. Xin được tri ân về những hy sinh và tình thương quý Cha đã dành cho Phong Trào. Dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của quý Cha trong những năm tháng qua, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ đã có những bước tiến đáng kể, nhất là luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria, hiệp thông với Giáo Hội và luôn thăng tiến trong Yêu Thương và Hiệp Nhất.Xin phúc lành của Thiên Chúa và hồng ân Chúa Thánh Thần luôn tuôn tràn để thêm sức, soi sáng và trợ giúp quý Cha trong trách nhiệm và sứ mạng mà Chúa Giêsu Thánh Thể trao phó.Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Thánh Phanxicô Xaviê, luôn nâng đỡ và gìn giữ quý Cha trong tình thương yêu của Ngài.Xin kính chúc quý Cha một ngày lễ kỷ niệm tràn đầy niềm vui và bình an.Trân trọng trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
 
Tr. Đaminh Hoàng Công Thái Dương
President, National Executive Committee
Vietnamese Eucharistic Youth Movement
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter