Logo

VEYM

TNTT

Chúc Mừng Sinh Nhật LM Phaolô Chu Trọng Phước SDB, Tuyên Uý Ngành Nghĩa Sĩ & Tuyên Uý Liên Đoàn Phaolô Hạnh!

Chúc Mừng Sinh Nhật LM Phaolô Chu Trọng Phước SDB, Tuyên Uý Ngành Nghĩa Sĩ & Tuyên Uý Liên Đoàn Phaolô Hạnh!
Cha Phước kính mến,
 
Nhân ngày mừng sinh nhật của Cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  
 
Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và thánh Phaolô tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài. 
 
VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter