Logo

VEYM

TNTT

Happy belated Birthday to Rev. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phương, Tuyên Uý Liên Đoàn Nguồn Sống!

Happy belated Birthday to Rev. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phương, Tuyên Uý Liên Đoàn Nguồn Sống!

Cha Phương kính mến,

Hôm qua là ngày sinh nhật của cha, cùng với quý Cha Tuyên Uý và các ban, ngành, cấp Trung Ương, BCHTU chúng con kính chúc Cha tuổi mới với tràn đầy tiếng cười và bình an trong tình yêu của Thiên Chúa!  Chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Phong Trào chúng ta những vị mục tử tốt lành như Cha.  Cảm ơn Cha luôn đồng hành, yêu thương, và nâng đỡ chúng con!  Nguyện xin Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và thánh Gioan Baotixita ban muôn hồng ân xuống trên Cha và luôn gìn giữ Cha trong tình thương của Ngài.  

Happy Belated Birthday Father!  Phong Trào TNTT chúng con yêu Cha! ❤️🙏💐

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter