Logo

VEYM

TNTT

LĐ Nguồn Sống - Sa Mạc Samaritanô 75

LĐ Nguồn Sống - Sa Mạc Samaritanô 75

Cuối tuần vừa qua, LĐ Nguồn Sống tổ chức Sa Mạc Samaritano 75 và đã huấn luyện gần 30 Sa Mạc Sinh. Tạ ơn Chúa cho sự hy sinh phục vụ của họ và sẵn sàng đến với Sa Mạc để trao dồi thêm kiến thức về Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn nâng đỡ quý Trợ Tá để họ chở thành những người tông đồ luôn hy sinh và phục vụ cho Đoàn, Liên Đoàn, và Phong Trào. 

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter