Logo

VEYM

TNTT

Level II Training Camps Scholarship Winners ($200)

Level II Training Camps Scholarship Winners ($200)

Congratulations to the VEYM's Scholarship winners!

1. Tr. Maria Hứa Xuân Mai - Đoàn Gioan Tiền Hô, Huntington Beach - LĐ Nguồn Sống

2. Tr. Lê T. John - Đoàn Kitô Vua, Denver - LĐ Gioan Phaolô II 

3. Tr. Đỗ Phương Trinh Michelle - Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, LĐ Nguồn Sống 

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter