Logo

VEYM

TNTT

Level III Training Camps Scholarship Winners ($250)

Level III Training Camps Scholarship Winners ($250)

Congratulations to the VEYM's Scholarship winners!!

1. Tr. Phạm Philip - Đoàn Sao Biển, Chicago - LĐ Gioan Phaolô II 

2. Tr. Vương Thuỳ Linh - Đoàn Thánh Giuse, Minnesota, LĐ Gioan Phaolô II

3. Tr. Nguyễn Thuỷ Tiên - Đoàn Thánh Giuse, Tampa, LĐ Joan of Arc 

4. Trần Anthony - Đoàn Phêrô, Michigan - LĐ Gioan Phaolô II 

5. Tr. Nguyễn Thiên- Tâm Tommy - Đoàn Thánh Tâm, Virginia - LĐ Đaminh Savio 

6. Tr. Vũ Phương-Loan Christina - Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, Anaheim - LĐ Nguồn Sống 

 

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2024. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter