Logo

VEYM

TNTT

Thư Bổ Nhiệm BTVTU

Thư Bổ Nhiệm BTVTU

Kính gửi quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, Huynh Trưởng và các Đoàn Sinh các cấp Thư Bổ Nhiệm Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2022-2026.

Phong Trào TNTT hân hoan chúc mừng Tân Ban Thường Vụ và cầu chúc cho các Trưởng nhiều ân sủng và niềm vui trong trách nhiệm mới.

Trong tỉnh yêu Chúa Thánh Thể,

Lm. Fx. Nguyễn Thanh Bình, SVD
Tổng Tuyên Úy

VEYM logo

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A.

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ

1811 E Center St, Anaheim, CA 92805. Phone: 714-603-7586

Email: headquarters@veym.net

Copyright © 1975 - 2023. All Rights Reserved

Privacy Policy

FacebookYouTubeInstagramTwitter